esignly_logo

Zijn elektronische handtekeningen veilig?

image

Elektronische handtekeningen (Esignature) zijn een manier om de instemming van een individu te bevestigen. Ze worden al jaren in veel landen over de hele wereld geaccepteerd en gebruikt. Elektronische handtekeningen worden nu door meer dan een miljard mensen wereldwijd gebruikt. Zijn elektronische handtekeningen legaal?

Elektronische handtekeningen kunnen legaal zijn. Deze vraag gaat over de vraag of elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt om bindende en afdwingbare contracten te creëren. Het korte antwoord op deze vraag is "ja". In de geïndustrialiseerde wereld zijn elektronische handtekeningen algemeen geaccepteerd. Ze zijn minder vatbaar voor vervalsing dan handtekeningen op papier.

In deze blog wordt uitgelegd wat eSignatures wettelijk bindend maakt en of ze geldig zijn in de VS. Het zal ook de bestaande uitzonderingen bespreken en wat een eSignature gratis is.

Wat is een elektronische handtekening?

Digitale handtekeningen zijn een elektronische manier om de integriteit en authenticiteit van digitale documenten of berichten te verifiëren. Het maakt gebruik van codering om de authenticiteit van elk bericht, document of software te beschermen. Digitale handtekeningen zijn een manier om te verifiëren dat de afzender of auteur van een bericht is wie hij beweert te zijn en dat de inhoud niet is gewijzigd.

Public key cryptografie is een methode die digitale handtekeningen creëert. Dit systeem gebruikt twee sleutels om informatie te versleutelen of te ontsleutelen. De afzender gebruikt zijn sleutel om het bericht of document te versleutelen en verzendt vervolgens het versleutelde bericht en de openbare sleutel. De afzender gebruikt vervolgens zijn openbare sleutel om de handtekening te decoderen en te vergelijken met de hash. De twee hashes moeten overeenkomen om te bevestigen dat het bericht of document niet is gewijzigd.

Digitale handtekeningen hebben één belangrijk kenmerk: ze kunnen alleen op een specifiek bericht of document worden gebruikt. Daarom is het niet geldig, zelfs niet als een aanvaller het bericht onderschept en probeert de digitale handtekening in een ander bericht of document te gebruiken.

Er zijn veel belangrijke toepassingen voor digitale handtekeningen. Een van de meest populaire toepassingen van digitale handtekeningen is het ondertekenen van software. De digitale handtekening van de uitgever wordt gebruikt om de gedistribueerde software te ondertekenen. Dit verifieert dat het niet is gewijzigd of afkomstig is van een vertrouwde bron. Bovendien gebruiken elektronische transacties, zoals online winkelen, digitale handtekeningen om gevoelige informatie zoals creditcardnummers te beschermen.

Elektronische documenten zijn een ander belangrijk gebied waar digitale handtekeningen kunnen worden gebruikt. Digitale handtekeningen kunnen ook in het bedrijfsleven worden gebruikt om facturen en contracten te ondertekenen. Hiermee kunt u controleren of het document origineel is en niet is gewijzigd.

Digitale handtekeningen zijn een essentieel hulpmiddel om de integriteit en authenticiteit van digitale informatie te waarborgen. Individuen en organisaties kunnen digitale handtekeningen gebruiken om de identiteit en authenticiteit van de afzender of auteur van een bericht te verifiëren, en om ervoor te zorgen dat de inhoud niet wordt gewijzigd. Digitale handtekeningen zullen een belangrijke rol spelen bij het beveiligen van elektronische transacties en communicatie, gezien het toenemende gebruik van digitale informatie in elk aspect van ons leven.

Wat zijn verschillende soorten elektronische handtekeningen?

Digitale handtekeningen zijn essentiële hulpmiddelen voor veilige elektronische transacties. Er zijn veel soorten elektronische handtekeningen. Elk heeft zijn sterke en zwakke punten. Daarom is het belangrijk om alle opties volledig te begrijpen. Dit zijn de meest populaire soorten elektronische handtekeningen.

Elektronische basishandtekeningen: dit is het eenvoudigste type elektronische handtekening. Het gaat om het invoeren van de naam van de ondertekenaar in een document of het gebruik van een eenvoudige tool voor digitale handtekeningen die een tijdstempel toevoegt. Hoewel eenvoudige elektronische handtekeningen snel kunnen worden gemaakt en gebruikt, zijn ze niet legaal en gemakkelijk te vervalsen. Hierdoor komen ze niet in aanmerking voor gevoelige transacties.

Handtekeningen met biometrie: Handtekeningen die biologische kenmerken gebruiken, zoals vingerafdrukken of handtekeningen om de identiteit te verifiëren, worden biometrische handtekeningen genoemd. Omdat de ondertekenaar alleen biometrische handtekeningen kan maken, zijn ze veiliger dan elektronische handtekeningen. Biometrische handtekeningen zijn praktischer dan andere omdat ze kostbaar kunnen zijn om te implementeren en kwetsbaar kunnen zijn voor inbreuken op de beveiliging of technische storingen.

Cryptografische tekens: Digitale handtekeningen gebruiken cryptografie met openbare sleutels om de authenticiteit van elektronische handtekeningen te waarborgen. Er zijn twee sleutels nodig om een cryptografische handtekening te maken. Eén sleutel wordt gebruikt om te coderen en één wordt gebruikt om te decoderen. Omdat ze niet onderhevig zijn aan dezelfde beveiligingsinbreuken of technische storingen als biometrische handtekeningen en daarom veiliger zijn dan cryptografische handtekeningen, zijn ze minder kwetsbaar voor hackers. Ze kunnen echter ingewikkeld zijn om op te zetten en te onderhouden en vereisen gespecialiseerde kennis en expertise.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen: Gekwalificeerde digitale handtekeningen zijn een soort cryptografische handtekening die is gecertificeerd door een vertrouwde partij om te voldoen aan bepaalde technische en wettelijke normen. Gekwalificeerde diensten voor elektronische handtekeningen kunnen in veel landen, waaronder de Europese Unie, juridisch bindend zijn en bieden veiligheid en vertrouwen op hoog niveau. Ze kunnen echter moeilijk te gebruiken zijn en er kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn om hun geldigheid te verifiëren.

Op certificaten gebaseerde digitale handtekeningen: Gekwalificeerde elektronische handtekeningen lijken sterk op digitale handtekeningen. Ze gebruiken cryptografie met openbare sleutels en zijn gecertificeerd door een vertrouwde derde partij. Digitale handtekeningen op basis van certificaten kunnen alleen voor bepaalde toepassingen worden gebruikt, zoals softwaredistributie of e-mail. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen voor meer transacties worden gebruikt. Hoewel digitale handtekeningen op basis van een certificaat eenvoudig te gebruiken zijn en een hoog niveau van beveiliging en vertrouwen bieden, zijn ze mogelijk alleen in sommige landen wettelijk bindend.

Signing Pads: Signing pads zijn fysieke apparaten waarmee u elektronische documenten kunt ondertekenen met een stylus of uw vinger. Signagepads worden veel gebruikt in zorg- en winkelomgevingen. Ze bieden een hoog niveau van beveiliging en vertrouwen, aangezien de handtekening in realtime kan worden geverifieerd. Signature-pads zijn echter duur en kunnen kapot gaan, dus ze zijn misschien alleen praktisch voor sommige toepassingen.

Veilige elektronische transacties kunnen worden uitgevoerd met behulp van elektronische handtekeningen. De vereisten van de specifieke transactie bepalen welk type elektronische handtekening wordt gebruikt. Dit omvat beveiliging, kosten, wettelijke vereisten en gebruiksgemak. Om de best mogelijke oplossing voor elke situatie te garanderen, is het essentieel om de sterke en zwakke punten van elk type elektronische handtekening volledig te begrijpen.

Wat zijn de voordelen van elektronische handtekeningen?

Elektronische handtekeningen (digitale handtekeningen) zijn een veilige en gemakkelijke manier om elektronische documenten te ondertekenen en te verifiëren. Elektronische handtekeningen hebben veel voordelen, waaronder de volgende:

Gemak

Elektronische handtekeningen maken het mogelijk om vanaf elke locatie op elk uur documenten te ondertekenen en te verifiëren. Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven bijvoorbeeld altijd en overal facturen en contracten ondertekenen en verifiëren. Het vermindert ook de tijd en kosten die gepaard gaan met traditionele papieren ondertekeningsprocessen.

Snelheid

Een elektronische handtekening is meestal sneller dan traditionele papieren handtekeningprocessen. Elektronische handtekeningen kunnen elektronisch worden ondertekend door de ondertekenaar. Ze kunnen direct worden geverifieerd door de ontvanger, waardoor de tijd die nodig is om een transactie te voltooien, wordt verkort.

Lagere kosten

Elektronische handtekeningen kunnen de kosten verlagen die gepaard gaan met papieren handtekeningprocessen. Dit omvat druk-, porto- en koerierskosten. Elektronische handtekeningen zijn ook kosteneffectiever dan papieren handtekeningprocessen. Alle ondertekende documenten kunnen elektronisch worden opgeslagen en zijn gemakkelijk terug te vinden.

Verbeterde beveiliging

Elektronische handtekeningen maken gebruik van codering om de integriteit en authenticiteit van elektronische documenten te beschermen. Elektronische handtekeningen zijn veiliger dan papieren handtekeningen omdat er mee geknoeid kan worden en ze in een beveiligd archief kunnen worden opgeslagen.

Rechtsgeldigheid

Elektronische handtekeningen kunnen in veel landen wettelijk bindend zijn, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, Canada en de Europese Unie. Elektronische handtekeningen kunnen voor veel transacties worden gebruikt, waaronder eenvoudige contracten en complexe juridische overeenkomsten.

Milieuvriendelijk

Elektronische handtekeningen bieden een duurzamer alternatief voor papieren handtekeningen. Ze elimineren de noodzaak van printen, papier en koeriersdiensten. Bovendien zijn elektronische handtekeningen duurzamer dan papieren handtekeningen, omdat ze de ecologische voetafdruk van individuen en bedrijven verkleinen.

Toegankelijkheid

Personen met een handicap kunnen elektronische handtekeningen gebruiken om belangrijke documenten te ondertekenen en te verifiëren. Personen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld schermlezers en andere ondersteunende technologie gebruiken om elektronische documenten te ondertekenen en te verifiëren.

Traceerbaarheid

Elektronische handtekeningen bieden een veilige en fraudebestendige registratie die kan worden gebruikt om de ondertekenaar te traceren en de authenticiteit van zijn handtekening te verifiëren. Dit maakt het gemakkelijker om geschillen op te lossen of fraude op te sporen.

Controleerbaarheid

U kunt elektronische handtekeningen controleren om te controleren of ze geldig en legaal zijn en voldoen aan de toepasselijke regelgeving en normen. Dit verkleint de kans op fraude en zorgt ervoor dat elektronische handtekeningen betrouwbaar en veilig zijn.

Elektronische handtekeningen zijn een handige en veilige manier om gratis elektronische documenten te ondertekenen en te verifiëren. Elektronische handtekeningen hebben veel voordelen: snelheid, gemak, lagere kosten, betere beveiliging, rechtsgeldigheid en ecologische duurzaamheid, toegankelijkheid, traceerbaarheid, controleerbaarheid en verhoogde snelheid. Elektronische handtekeningen worden steeds populairder vanwege de vele voordelen die ze bieden en het toegenomen gebruik van elektronische documenten gedurende ons hele leven.

Wat maakt een elektronische handtekening juridisch bindend?

In 2000 keurde de Amerikaanse federale regering de Electronic Signatures in Global Commerce Act goed. De Uniform Electronic Transactions Act (UETA) en deze wet bevestigen dat elektronische handtekeningen juridisch bindende documenten kunnen zijn als ze digitaal zijn ondertekend.

E-handtekeningen omvatten alle technologieën en oplossingen waarmee u documenten elektronisch kunt ondertekenen. Dit kunnen eenvoudige afbeeldingen of op PKI gebaseerde handtekeningen zijn. Er zijn veel vastlegopties beschikbaar, waaronder:

 • Klik op "Ik ga akkoord!" om naar een website te gaan
 • Ondertekenen met uw vinger met behulp van een mobiel apparaat
 • Online formulieren vereisen dat u uw pincode of naam invoert
 • Een eSignature-oplossing gebruiken, zoals eSignly eSignature

Zijn elektronische handtekeningen geldig in alle staten?

Ja, elektronische handtekeningen zijn legaal in alle 50 staten. Ze hebben dezelfde juridische status als handgeschreven handtekeningen. Elektronische handtekeningen kunnen ook in alle geïndustrialiseerde landen worden gebruikt. Ze zijn net zo efficiënt en legaal als handgeschreven handtekeningen. Hoewel wetten per land kunnen verschillen, kunt u meer te weten komen over de wettelijke vereisten van uw land door de eSignature Legaliteitsgids van eSignature te bezoeken.

Een wettelijk afdwingbaar document vereist een elektronische handtekening, zoals die geleverd door eSignly eSignature. Aanvullende authenticatie kan nodig zijn voor bepaalde situaties in de Verenigde Staten. Digitale handtekeningen kunnen ook worden gemaakt met behulp van tools zoals op eSignly-standaarden gebaseerde borden. Digitale handtekeningen komen vaker voor in Europa en andere regio's.

Zijn elektronische handtekeningen wettelijk afdwingbaar?

De combinatie van e-handtekeningen met solide authenticatie, sabotageverzegeling en auditsporen kan sterker bewijs opleveren dat voor de rechtbank toelaatbaar is dan een simpele natte afbeelding of scan van een handtekening op een pdf.

De geldigheid van natte handtekeningen wordt vaak vastgesteld door handtekeningen te vergelijken of getuigenissen af te leggen van handschriftexperts en getuigen. Dit kan tijdrovend en kostbaar zijn, waardoor het proces minder betrouwbaar wordt vanwege de menselijke factor. Audittrails verminderen menselijke fouten en automatiseren het vastleggen van gegevens. Dit maakt het verifiëren van de authenticiteit van handtekeningen eenvoudig en het oplossen van geschillen in federale en staatsrechtbanken.

Tyler Newby, Partner, Fenwick & West LLP, levert uitstekend werk door te beschrijven hoe belangrijk auditsporen zijn voor het authenticeren van eSignatures in de rechtbank. Hij schrijft in zijn artikel "E-handtekeningen gebruiken in de rechtbank - de waarde van een controletraject."

DocuSign eSignature genereert en bewaart een geschiedenis met tijdstempel voor elke actie voor verzenden, bekijken, afdrukken of ondertekenen voor elk document. Bovendien houdt het systeem informatie bij over de ondertekenaar, de ondertekeningsdatum en de documenten in wat we een "certificaat van voltooiing" noemen. Het certificaat van voltooiing bevat een samenvatting van het ondertekeningsevenement en een envelop.

 • Een envelop-ID
 • De identiteit van de afzender
 • De identiteit van de ondertekenaar(s).
 • Een illustratie van hun handtekeningen
 • Datum- en tijdstempels van wanneer het document is verzonden, bekeken en ondertekend
 • Het IP-adres waarop elk van deze acties plaatsvond

Zijn digitale digitale handtekeningen veilig?

Het gebruik van digitale handtekeningen wordt algemeen aanvaard als een veilige manier om de integriteit en authenticiteit van elektronische documenten en transacties te verifiëren. Als gevolg hiervan worden ze in veel sectoren gebruikt, waaronder de financiële sector en de gezondheidszorg, om de authenticiteit van gevoelige informatie te verifiëren.

Digitale handtekeningen worden gemaakt met behulp van encryptie en public key infrastructure technology (PKI). Een unieke code wordt gegenereerd wanneer een document is ondertekend. Het is gebaseerd op de inhoud en de privésleutels van de ondertekenaar. Deze code (of handtekening) wordt vervolgens aan een document toegevoegd en naar de ontvanger gestuurd.

De ontvanger zal zijn handtekening verifiëren wanneer hij het ondertekende document ontvangt. De geldige handtekening bevestigt dat het document tijdens de verzending niet is gewijzigd en afkomstig is van de ondertekenaar. Dit is een manier om de integriteit en authenticiteit van het document te verifiëren. Bovendien maakt het het minder waarschijnlijk dat een aanvaller de informatie voor kwaadaardige doeleinden zou manipuleren.

Digitale handtekeningen kunnen worden gebruikt om authenticiteit en integriteit te bevestigen. Ze bieden ook onweerlegbaarheid. Digitale handtekeningen kunnen bewijzen dat de ondertekenaar het document heeft ondertekend.

Digitale handtekeningen zijn veilig vanwege verschillende factoren. Ten eerste worden digitale handtekeningen beschermd door sterke versleutelingsalgoritmen zoals RSA (of Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), die uitgebreid zijn getest en gevalideerd.

Ten tweede kunnen digitale handtekeningen worden gebruikt met PKI om de authenticiteit van openbare sleutelsleutels te verifiëren en te beschermen tegen kwaadwillende actoren die proberen zich voor te doen als vertrouwde ondertekenaars. Ten slotte biedt PKI een veilige infrastructuur om openbare sleutels te beheren en uit te wisselen. Dit verkleint het risico op ongeoorloofde toegang of sabotage.

Digitale handtekeningen zijn ten derde afhankelijk van een vertrouwde en veilige infrastructuur. Er is bijvoorbeeld een beveiligde digitale certificeringsinstantie nodig om digitale certificaten uit te geven en te beheren. Dit maakt verificatie van de ondertekenaar mogelijk en zorgt ervoor dat het systeem veilig is voor hackers.

Digitale handtekeningen kunnen ook worden gebruikt met aanvullende beveiligingsmaatregelen, zoals multi-factor authenticatie of Secure Socket Layers (SSL's), om de veiligheid van elektronische transacties te vergroten.

Digitale handtekeningen kunnen de authenticiteit en integriteit van elektronische documenten en transacties verifiëren. Sterke versleutelingsalgoritmen, PKI en veilige infrastructuur worden allemaal gebruikt om digitale handtekeningen te beschermen. Dit verkleint ook de kans op kwaadaardige aanvallen. Hoewel ze niet volledig veilig zijn, worden digitale handtekeningen in veel bedrijfstakken op grote schaal gebruikt omdat ze een hoog beveiligingsniveau bieden.

Topsoftware voor elektronische handtekeningen voor 2023

Met software voor elektronische handtekeningen kunnen organisaties documenten veilig elektronisch ondertekenen en beheren. Dit vermindert de noodzaak om op papier gebaseerde processen te gebruiken en bespaart tijd en geld. Software voor elektronische handtekeningen is in veel organisaties cruciaal vanwege de toenemende vraag naar digitale transformatie en werken op afstand.

Er zijn veel opties voor software voor elektronische handtekeningen op de markt. Elk biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden en functies. Dit zijn de beste gratis esignature-apps op de markt voor 2023.

eSignly

esignly is software voor elektronische handtekeningen die veel wordt gebruikt. Het biedt veel robuuste functies, waaronder de mogelijkheid om handtekeningworkflows te ondertekenen, verzenden, volgen en beheren, evenals de mogelijkheid om de documentstatus te volgen en documenten te volgen. Bovendien kan het worden geïntegreerd met veel zakelijke toepassingen, waardoor het een populaire keuze is onder organisaties die op zoek zijn naar een alles-in-één-oplossing.

Adobe Sign

Adobe Sign kan worden geïntegreerd met Adobe-producten. Het biedt geavanceerde functies, zoals het toevoegen van handtekeningvelden en het instellen van vervaldatums. U kunt ook de documentstatus volgen. Bovendien kan het worden geïntegreerd met Microsoft 365, Salesforce en andere producten, waardoor het een populaire keuze is onder organisaties die op zoek zijn naar een naadloze oplossing.

HalloSign

Met HelloSign kun je workflows voor elektronische handtekeningen ondertekenen, verzenden, volgen en beheren. Het is ook een sterke keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige oplossing.

PandaDoc

PandaDoc biedt vele functies, waaronder de mogelijkheid om handtekeningworkflows te ondertekenen, verzenden, volgen en beheren, en om de documentstatus bij te houden. Bovendien integreert het goed met veel bedrijfsapplicaties, zoals CRM en projectmanagementtools. Dit maakt het een populaire keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een naadloze oplossing.

Onderteken nu

Signature Now is software voor elektronische handtekeningen met verschillende functies. Hiermee kunt u handtekeningworkflows ondertekenen, verzenden, volgen en beheren en documenten vanaf elk apparaat verzenden en ontvangen. Het is een populaire keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige oplossing.

SignEasy

SignEasy is gebruiksvriendelijke software voor elektronische handtekeningen. Hiermee kunt u ondertekeningsworkflows ondertekenen, verzenden, volgen en beheren en de status van documenten volgen. Het is een populaire keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige oplossing.

Waarop moet u letten voordat u software voor elektronische handtekeningen kiest?

Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van software voor elektronische handtekeningen.

Beveiliging

Om gevoelige informatie te beschermen, moet u ervoor zorgen dat software voor elektronische handtekeningen is uitgerust met krachtige beveiligingsfuncties zoals codering en documentopslag. Zorg er ook voor dat de software onafhankelijk is gecontroleerd op privacy- en beveiligingsnormen.

Gebruiksvriendelijke interface

Zoek naar een programma voor elektronische handtekeningen dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is en duidelijke documentatie bevat. Software die meerdere workflows en sjablonen ondersteunt, kan het ondertekeningsproces stroomlijnen.

Integratie

Software voor digitale handtekeningen kan worden geïntegreerd met andere zakelijke toepassingen zoals CRM, projectbeheer en boekhoudtools om de efficiëntie te verbeteren en workflows te stroomlijnen.

Kosten

Houd bij het evalueren van software voor elektronische handtekeningen rekening met de totale eigendomskosten, inclusief abonnementskosten en aanloopkosten.

Klantenservice

Denk aan het niveau van klantenservice dat wordt geboden door softwareleveranciers voor elektronische handtekeningen, inclusief de beschikbaarheid van bronnen zoals zelfstudies en online handleidingen en de responsiviteit op vragen van klanten.

Schaalbaarheid

Selecteer een flexibel softwareprogramma voor elektronische handtekeningen dat met uw organisatie kan meegroeien. U kunt indien nodig gebruikers en functies toevoegen.

Organisaties kunnen profiteren van de vele voordelen van software voor elektronische handtekeningen, zoals verhoogde efficiëntie en productiviteit, minder papierverspilling en naleving, en betere beveiliging. U kunt ervoor zorgen dat uw oplossing voor elektronische handtekeningen voldoet aan de behoeften van uw bedrijf door zorgvuldig de beste software zonder elektronische handtekeningen te selecteren en te evalueren.

Hoewel elektronische handtekeningen algemeen aanvaard en wettelijk bindend zijn in de meeste rechtsgebieden, kunnen de wet- en regelgeving met betrekking tot elektronische handtekeningen per land en per branche verschillen. Onderzoek de wet- en regelgeving die van toepassing is op uw bedrijf en elektronische handtekeningen.

Wat zijn enkele van de mogelijke risico's verbonden aan elektronische handtekeningen?

Digitale handtekeningen zijn over het algemeen veiliger dan traditionele handtekeningen met natte inkt, vooral als ze zijn gegenereerd met behulp van bepaalde software voor digitale handtekeningen. De softwareplatforms en producten voor digitale handtekeningen maken ook gebruik van coderings- en cryptografietechnologie samen met openbare sleutelinfrastructuur (PKI), wat een stap toevoegt aan authenticatie die bedoeld is om sabotage te voorkomen.

Organisaties moeten echter nog steeds rekening houden met risico's bij het implementeren van elektronische handtekeningen.

Betrouwbaarheid en frauderisico

Hoewel een speciaal platform voor digitale ondertekening alle authenticatieproblemen in het e-ondertekeningsproces kan oplossen, is er nog steeds een grote kans op vervalsing van ondertekenaars of fraude voor organisaties, omdat technologie kan worden aangetast. U kunt aanvullende maatregelen nemen om dit tegen te gaan, zoals het verkrijgen van een telefonische authenticatiebevestiging.

Ongeoorloofd ondertekenen

Dit is een serieus probleem met elektronische handtekeningen en handtekeningen met natte inkt. Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat alle ondertekenaars, inclusief e-ondertekenaars, goed geautoriseerd zijn? Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat al hun ondertekenaars (incl. e-ondertekenaars) goed geautoriseerd zijn? Hoe kunnen ondertekenaars te weten komen wat ze mogen ondertekenen? Blockchain-technologie stelt organisaties in staat om op een veilige en efficiënte manier lijsten met ondertekenaars in realtime te beheren en een duidelijk controlespoor bij te houden van eventuele gegevenswijzigingen.

Niet-naleving

Organisaties moeten voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en regels voor de presentatie van documenten, openbaarmakingen en andere informatie tijdens transacties (bijv. MiFID, FCA). Het niet naleven van regelgeving kan ertoe leiden dat organisaties sancties of boetes krijgen, hun accreditatie verliezen of hun merkwaarde aantasten.

De belangrijkste afhaalmaaltijd

Het is niet uw bedoeling dat de handtekeningen van uw klanten worden geweigerd. Dit zijn de best practices om dit te voorkomen:

 • Zorg ervoor dat de audittrail die de geldigheid van uw handtekening ondersteunt, duidelijk is. Dit geldt ook voor alle acties die de ondertekenaar heeft ondernomen voordat hij het document ondertekent. Ze hebben bijvoorbeeld op Volgende pagina geklikt om te ondertekenen of een vakje aangevinkt om te bevestigen dat ze akkoord zijn gegaan met de voorwaarden.
 • Meld u veilig aan bij een site met gebruikersauthenticatie.
 • Er kan software van derden worden gebruikt om te bevestigen dat u aan de openbaarmakingsvereisten hebt voldaan.
 • Er kan een derde partij worden gebruikt om een opslaglocatie te beveiligen die ervoor zorgt dat het document niet kan worden gewijzigd nadat het is ondertekend.
 • Bied ondertekenaars een gemakkelijke manier om een duplicaat van het document te downloaden en op te slaan.

Bedrijven kunnen direct documenten, e-handtekeningen, betalingen en andere informatie van klanten aan de telefoon verzamelen met behulp van de volgende generatie gratis e-handtekeningen . Als gevolg hiervan vereenvoudigen eSignatures van de volgende generatie workflows en verhogen ze de klanttevredenheid.

Elektronische handtekeningen (Esignature) zijn een manier om de instemming van een individu te bevestigen. Ze worden al jaren in veel landen over de hele wereld geaccepteerd en gebruikt. Elektronische handtekeningen worden nu door meer dan een miljard mensen wereldwijd gebruikt. Zijn elektronische handtekeningen legaal?

Elektronische handtekeningen kunnen legaal zijn. Deze vraag gaat over de vraag of elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt om bindende en afdwingbare contracten te creëren. Het korte antwoord op deze vraag is "ja". In de geïndustrialiseerde wereld zijn elektronische handtekeningen algemeen geaccepteerd. Ze zijn minder vatbaar voor vervalsing dan handtekeningen op papier.

In deze blog wordt uitgelegd wat eSignatures wettelijk bindend maakt en of ze geldig zijn in de VS. Het zal ook de bestaande uitzonderingen bespreken en wat een eSignature gratis is.

Wat is een elektronische handtekening?

Digitale handtekeningen zijn een elektronische manier om de integriteit en authenticiteit van digitale documenten of berichten te verifiëren. Het maakt gebruik van codering om de authenticiteit van elk bericht, document of software te beschermen. Digitale handtekeningen zijn een manier om te verifiëren dat de afzender of auteur van een bericht is wie hij beweert te zijn en dat de inhoud niet is gewijzigd.

Public key cryptografie is een methode die digitale handtekeningen creëert. Dit systeem gebruikt twee sleutels om informatie te versleutelen of te ontsleutelen. De afzender gebruikt zijn sleutel om het bericht of document te versleutelen en verzendt vervolgens het versleutelde bericht en de openbare sleutel. De afzender gebruikt vervolgens zijn openbare sleutel om de handtekening te decoderen en te vergelijken met de hash. De twee hashes moeten overeenkomen om te bevestigen dat het bericht of document niet is gewijzigd.

Digitale handtekeningen hebben één belangrijk kenmerk: ze kunnen alleen op een specifiek bericht of document worden gebruikt. Daarom is het niet geldig, zelfs niet als een aanvaller het bericht onderschept en probeert de digitale handtekening in een ander bericht of document te gebruiken.

Er zijn veel belangrijke toepassingen voor digitale handtekeningen. Een van de meest populaire toepassingen van digitale handtekeningen is het ondertekenen van software. De digitale handtekening van de uitgever wordt gebruikt om de gedistribueerde software te ondertekenen. Dit verifieert dat het niet is gewijzigd of afkomstig is van een vertrouwde bron. Bovendien gebruiken elektronische transacties, zoals online winkelen, digitale handtekeningen om gevoelige informatie zoals creditcardnummers te beschermen.

Elektronische documenten zijn een ander belangrijk gebied waar digitale handtekeningen kunnen worden gebruikt. Digitale handtekeningen kunnen ook in het bedrijfsleven worden gebruikt om facturen en contracten te ondertekenen. Hiermee kunt u controleren of het document origineel is en niet is gewijzigd.

Digitale handtekeningen zijn een essentieel hulpmiddel om de integriteit en authenticiteit van digitale informatie te waarborgen. Individuen en organisaties kunnen digitale handtekeningen gebruiken om de identiteit en authenticiteit van de afzender of auteur van een bericht te verifiëren, en om ervoor te zorgen dat de inhoud niet wordt gewijzigd. Digitale handtekeningen zullen een belangrijke rol spelen bij het beveiligen van elektronische transacties en communicatie, gezien het toenemende gebruik van digitale informatie in elk aspect van ons leven.

Wat zijn verschillende soorten elektronische handtekeningen?

Digitale handtekeningen zijn essentiële hulpmiddelen voor veilige elektronische transacties. Er zijn veel soorten elektronische handtekeningen. Elk heeft zijn sterke en zwakke punten. Daarom is het belangrijk om alle opties volledig te begrijpen. Dit zijn de meest populaire soorten elektronische handtekeningen.

Elektronische basishandtekeningen: dit is het eenvoudigste type elektronische handtekening. Het gaat om het invoeren van de naam van de ondertekenaar in een document of het gebruik van een eenvoudige tool voor digitale handtekeningen die een tijdstempel toevoegt. Hoewel eenvoudige elektronische handtekeningen snel kunnen worden gemaakt en gebruikt, zijn ze niet legaal en gemakkelijk te vervalsen. Hierdoor komen ze niet in aanmerking voor gevoelige transacties.

Handtekeningen met biometrie: Handtekeningen die biologische kenmerken gebruiken, zoals vingerafdrukken of handtekeningen om de identiteit te verifiëren, worden biometrische handtekeningen genoemd. Omdat de ondertekenaar alleen biometrische handtekeningen kan maken, zijn ze veiliger dan elektronische handtekeningen. Biometrische handtekeningen zijn praktischer dan andere omdat ze kostbaar kunnen zijn om te implementeren en kwetsbaar kunnen zijn voor inbreuken op de beveiliging of technische storingen.

Cryptografische tekens: Digitale handtekeningen gebruiken cryptografie met openbare sleutels om de authenticiteit van elektronische handtekeningen te waarborgen. Er zijn twee sleutels nodig om een cryptografische handtekening te maken. Eén sleutel wordt gebruikt om te coderen en één wordt gebruikt om te decoderen. Omdat ze niet onderhevig zijn aan dezelfde beveiligingsinbreuken of technische storingen als biometrische handtekeningen en daarom veiliger zijn dan cryptografische handtekeningen, zijn ze minder kwetsbaar voor hackers. Ze kunnen echter ingewikkeld zijn om op te zetten en te onderhouden en vereisen gespecialiseerde kennis en expertise.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen: Gekwalificeerde digitale handtekeningen zijn een soort cryptografische handtekening die is gecertificeerd door een vertrouwde partij om te voldoen aan bepaalde technische en wettelijke normen. Gekwalificeerde diensten voor elektronische handtekeningen kunnen in veel landen, waaronder de Europese Unie, juridisch bindend zijn en bieden veiligheid en vertrouwen op hoog niveau. Ze kunnen echter moeilijk te gebruiken zijn en er kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn om hun geldigheid te verifiëren.

Op certificaten gebaseerde digitale handtekeningen: Gekwalificeerde elektronische handtekeningen lijken sterk op digitale handtekeningen. Ze gebruiken cryptografie met openbare sleutels en zijn gecertificeerd door een vertrouwde derde partij. Digitale handtekeningen op basis van certificaten kunnen alleen voor bepaalde toepassingen worden gebruikt, zoals softwaredistributie of e-mail. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen voor meer transacties worden gebruikt. Hoewel digitale handtekeningen op basis van een certificaat eenvoudig te gebruiken zijn en een hoog niveau van beveiliging en vertrouwen bieden, zijn ze mogelijk alleen in sommige landen wettelijk bindend.

Signing Pads: Signing pads zijn fysieke apparaten waarmee u elektronische documenten kunt ondertekenen met een stylus of uw vinger. Signagepads worden veel gebruikt in zorg- en winkelomgevingen. Ze bieden een hoog niveau van beveiliging en vertrouwen, aangezien de handtekening in realtime kan worden geverifieerd. Signature-pads zijn echter duur en kunnen kapot gaan, dus ze zijn misschien alleen praktisch voor sommige toepassingen.

Veilige elektronische transacties kunnen worden uitgevoerd met behulp van elektronische handtekeningen. De vereisten van de specifieke transactie bepalen welk type elektronische handtekening wordt gebruikt. Dit omvat beveiliging, kosten, wettelijke vereisten en gebruiksgemak. Om de best mogelijke oplossing voor elke situatie te garanderen, is het essentieel om de sterke en zwakke punten van elk type elektronische handtekening volledig te begrijpen.

Wat zijn de voordelen van elektronische handtekeningen?

Elektronische handtekeningen (digitale handtekeningen) zijn een veilige en gemakkelijke manier om elektronische documenten te ondertekenen en te verifiëren. Elektronische handtekeningen hebben veel voordelen, waaronder de volgende:

Gemak

Elektronische handtekeningen maken het mogelijk om vanaf elke locatie op elk uur documenten te ondertekenen en te verifiëren. Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven bijvoorbeeld altijd en overal facturen en contracten ondertekenen en verifiëren. Het vermindert ook de tijd en kosten die gepaard gaan met traditionele papieren ondertekeningsprocessen.

Snelheid

Een elektronische handtekening is meestal sneller dan traditionele papieren handtekeningprocessen. Elektronische handtekeningen kunnen elektronisch worden ondertekend door de ondertekenaar. Ze kunnen direct worden geverifieerd door de ontvanger, waardoor de tijd die nodig is om een transactie te voltooien, wordt verkort.

Lagere kosten

Elektronische handtekeningen kunnen de kosten verlagen die gepaard gaan met papieren handtekeningprocessen. Dit omvat druk-, porto- en koerierskosten. Elektronische handtekeningen zijn ook kosteneffectiever dan papieren handtekeningprocessen. Alle ondertekende documenten kunnen elektronisch worden opgeslagen en zijn gemakkelijk terug te vinden.

Verbeterde beveiliging

Elektronische handtekeningen maken gebruik van codering om de integriteit en authenticiteit van elektronische documenten te beschermen. Elektronische handtekeningen zijn veiliger dan papieren handtekeningen omdat er mee geknoeid kan worden en ze in een beveiligd archief kunnen worden opgeslagen.

Rechtsgeldigheid

Elektronische handtekeningen kunnen in veel landen wettelijk bindend zijn, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, Canada en de Europese Unie. Elektronische handtekeningen kunnen voor veel transacties worden gebruikt, waaronder eenvoudige contracten en complexe juridische overeenkomsten.

Milieuvriendelijk

Elektronische handtekeningen bieden een duurzamer alternatief voor papieren handtekeningen. Ze elimineren de noodzaak van printen, papier en koeriersdiensten. Bovendien zijn elektronische handtekeningen duurzamer dan papieren handtekeningen, omdat ze de ecologische voetafdruk van individuen en bedrijven verkleinen.

Toegankelijkheid

Personen met een handicap kunnen elektronische handtekeningen gebruiken om belangrijke documenten te ondertekenen en te verifiëren. Personen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld schermlezers en andere ondersteunende technologie gebruiken om elektronische documenten te ondertekenen en te verifiëren.

Traceerbaarheid

Elektronische handtekeningen bieden een veilige en fraudebestendige registratie die kan worden gebruikt om de ondertekenaar te traceren en de authenticiteit van zijn handtekening te verifiëren. Dit maakt het gemakkelijker om geschillen op te lossen of fraude op te sporen.

Controleerbaarheid

U kunt elektronische handtekeningen controleren om te controleren of ze geldig en legaal zijn en voldoen aan de toepasselijke regelgeving en normen. Dit verkleint de kans op fraude en zorgt ervoor dat elektronische handtekeningen betrouwbaar en veilig zijn.

Elektronische handtekeningen zijn een handige en veilige manier om gratis elektronische documenten te ondertekenen en te verifiëren. Elektronische handtekeningen hebben veel voordelen: snelheid, gemak, lagere kosten, betere beveiliging, rechtsgeldigheid en ecologische duurzaamheid, toegankelijkheid, traceerbaarheid, controleerbaarheid en verhoogde snelheid. Elektronische handtekeningen worden steeds populairder vanwege de vele voordelen die ze bieden en het toegenomen gebruik van elektronische documenten gedurende ons hele leven.

Wat maakt een elektronische handtekening juridisch bindend?

In 2000 keurde de Amerikaanse federale regering de Electronic Signatures in Global Commerce Act goed. De Uniform Electronic Transactions Act (UETA) en deze wet bevestigen dat elektronische handtekeningen juridisch bindende documenten kunnen zijn als ze digitaal zijn ondertekend.

E-handtekeningen omvatten alle technologieën en oplossingen waarmee u documenten elektronisch kunt ondertekenen. Dit kunnen eenvoudige afbeeldingen of op PKI gebaseerde handtekeningen zijn. Er zijn veel vastlegopties beschikbaar, waaronder:

 • Klik op "Ik ga akkoord!" om naar een website te gaan
 • Ondertekenen met uw vinger met behulp van een mobiel apparaat
 • Online formulieren vereisen dat u uw pincode of naam invoert
 • Een eSignature-oplossing gebruiken, zoals eSignly eSignature

Zijn elektronische handtekeningen geldig in alle staten?

Ja, elektronische handtekeningen zijn legaal in alle 50 staten. Ze hebben dezelfde juridische status als handgeschreven handtekeningen. Elektronische handtekeningen kunnen ook in alle geïndustrialiseerde landen worden gebruikt. Ze zijn net zo efficiënt en legaal als handgeschreven handtekeningen. Hoewel wetten per land kunnen verschillen, kunt u meer te weten komen over de wettelijke vereisten van uw land door de eSignature Legaliteitsgids van eSignature te bezoeken.

Een wettelijk afdwingbaar document vereist een elektronische handtekening, zoals die geleverd door eSignly eSignature. Aanvullende authenticatie kan nodig zijn voor bepaalde situaties in de Verenigde Staten. Digitale handtekeningen kunnen ook worden gemaakt met behulp van tools zoals op eSignly-standaarden gebaseerde borden. Digitale handtekeningen komen vaker voor in Europa en andere regio's.

Zijn elektronische handtekeningen wettelijk afdwingbaar?

De combinatie van e-handtekeningen met solide authenticatie, sabotageverzegeling en auditsporen kan sterker bewijs opleveren dat voor de rechtbank toelaatbaar is dan een simpele natte afbeelding of scan van een handtekening op een pdf.

De geldigheid van natte handtekeningen wordt vaak vastgesteld door handtekeningen te vergelijken of getuigenissen af te leggen van handschriftexperts en getuigen. Dit kan tijdrovend en kostbaar zijn, waardoor het proces minder betrouwbaar wordt vanwege de menselijke factor. Audittrails verminderen menselijke fouten en automatiseren het vastleggen van gegevens. Dit maakt het verifiëren van de authenticiteit van handtekeningen eenvoudig en het oplossen van geschillen in federale en staatsrechtbanken.

Tyler Newby, Partner, Fenwick & West LLP, levert uitstekend werk door te beschrijven hoe belangrijk auditsporen zijn voor het authenticeren van eSignatures in de rechtbank. Hij schrijft in zijn artikel "E-handtekeningen gebruiken in de rechtbank - de waarde van een controletraject."

DocuSign eSignature genereert en bewaart een geschiedenis met tijdstempel voor elke actie voor verzenden, bekijken, afdrukken of ondertekenen voor elk document. Bovendien houdt het systeem informatie bij over de ondertekenaar, de ondertekeningsdatum en de documenten in wat we een "certificaat van voltooiing" noemen. Het certificaat van voltooiing bevat een samenvatting van het ondertekeningsevenement en een envelop.

 • Een envelop-ID
 • De identiteit van de afzender
 • De identiteit van de ondertekenaar(s).
 • Een illustratie van hun handtekeningen
 • Datum- en tijdstempels van wanneer het document is verzonden, bekeken en ondertekend
 • Het IP-adres waarop elk van deze acties plaatsvond

Zijn digitale digitale handtekeningen veilig?

Het gebruik van digitale handtekeningen wordt algemeen aanvaard als een veilige manier om de integriteit en authenticiteit van elektronische documenten en transacties te verifiëren. Als gevolg hiervan worden ze in veel sectoren gebruikt, waaronder de financiële sector en de gezondheidszorg, om de authenticiteit van gevoelige informatie te verifiëren.

Digitale handtekeningen worden gemaakt met behulp van encryptie en public key infrastructure technology (PKI). Een unieke code wordt gegenereerd wanneer een document is ondertekend. Het is gebaseerd op de inhoud en de privésleutels van de ondertekenaar. Deze code (of handtekening) wordt vervolgens aan een document toegevoegd en naar de ontvanger gestuurd.

De ontvanger zal zijn handtekening verifiëren wanneer hij het ondertekende document ontvangt. De geldige handtekening bevestigt dat het document tijdens de verzending niet is gewijzigd en afkomstig is van de ondertekenaar. Dit is een manier om de integriteit en authenticiteit van het document te verifiëren. Bovendien maakt het het minder waarschijnlijk dat een aanvaller de informatie voor kwaadaardige doeleinden zou manipuleren.

Digitale handtekeningen kunnen worden gebruikt om authenticiteit en integriteit te bevestigen. Ze bieden ook onweerlegbaarheid. Digitale handtekeningen kunnen bewijzen dat de ondertekenaar het document heeft ondertekend.

Digitale handtekeningen zijn veilig vanwege verschillende factoren. Ten eerste worden digitale handtekeningen beschermd door sterke versleutelingsalgoritmen zoals RSA (of Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), die uitgebreid zijn getest en gevalideerd.

Ten tweede kunnen digitale handtekeningen worden gebruikt met PKI om de authenticiteit van openbare sleutelsleutels te verifiëren en te beschermen tegen kwaadwillende actoren die proberen zich voor te doen als vertrouwde ondertekenaars. Ten slotte biedt PKI een veilige infrastructuur om openbare sleutels te beheren en uit te wisselen. Dit verkleint het risico op ongeoorloofde toegang of sabotage.

Digitale handtekeningen zijn ten derde afhankelijk van een vertrouwde en veilige infrastructuur. Er is bijvoorbeeld een beveiligde digitale certificeringsinstantie nodig om digitale certificaten uit te geven en te beheren. Dit maakt verificatie van de ondertekenaar mogelijk en zorgt ervoor dat het systeem veilig is voor hackers.

Digitale handtekeningen kunnen ook worden gebruikt met aanvullende beveiligingsmaatregelen, zoals multi-factor authenticatie of Secure Socket Layers (SSL's), om de veiligheid van elektronische transacties te vergroten.

Digitale handtekeningen kunnen de authenticiteit en integriteit van elektronische documenten en transacties verifiëren. Sterke versleutelingsalgoritmen, PKI en veilige infrastructuur worden allemaal gebruikt om digitale handtekeningen te beschermen. Dit verkleint ook de kans op kwaadaardige aanvallen. Hoewel ze niet volledig veilig zijn, worden digitale handtekeningen in veel bedrijfstakken op grote schaal gebruikt omdat ze een hoog beveiligingsniveau bieden.

Topsoftware voor elektronische handtekeningen voor 2023

Met software voor elektronische handtekeningen kunnen organisaties documenten veilig elektronisch ondertekenen en beheren. Dit vermindert de noodzaak om op papier gebaseerde processen te gebruiken en bespaart tijd en geld. Software voor elektronische handtekeningen is in veel organisaties cruciaal vanwege de toenemende vraag naar digitale transformatie en werken op afstand.

Er zijn veel opties voor software voor elektronische handtekeningen op de markt. Elk biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden en functies. Dit zijn de beste gratis esignature-apps op de markt voor 2023.

eSignly

esignly is software voor elektronische handtekeningen die veel wordt gebruikt. Het biedt veel robuuste functies, waaronder de mogelijkheid om handtekeningworkflows te ondertekenen, verzenden, volgen en beheren, evenals de mogelijkheid om de documentstatus te volgen en documenten te volgen. Bovendien kan het worden geïntegreerd met veel zakelijke toepassingen, waardoor het een populaire keuze is onder organisaties die op zoek zijn naar een alles-in-één-oplossing.

Adobe Sign

Adobe Sign kan worden geïntegreerd met Adobe-producten. Het biedt geavanceerde functies, zoals het toevoegen van handtekeningvelden en het instellen van vervaldatums. U kunt ook de documentstatus volgen. Bovendien kan het worden geïntegreerd met Microsoft 365, Salesforce en andere producten, waardoor het een populaire keuze is onder organisaties die op zoek zijn naar een naadloze oplossing.

HalloSign

Met HelloSign kun je workflows voor elektronische handtekeningen ondertekenen, verzenden, volgen en beheren. Het is ook een sterke keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige oplossing.

PandaDoc

PandaDoc biedt vele functies, waaronder de mogelijkheid om handtekeningworkflows te ondertekenen, verzenden, volgen en beheren, en om de documentstatus bij te houden. Bovendien integreert het goed met veel bedrijfsapplicaties, zoals CRM en projectmanagementtools. Dit maakt het een populaire keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een naadloze oplossing.

Onderteken nu

Signature Now is software voor elektronische handtekeningen met verschillende functies. Hiermee kunt u handtekeningworkflows ondertekenen, verzenden, volgen en beheren en documenten vanaf elk apparaat verzenden en ontvangen. Het is een populaire keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige oplossing.

SignEasy

SignEasy is gebruiksvriendelijke software voor elektronische handtekeningen. Hiermee kunt u ondertekeningsworkflows ondertekenen, verzenden, volgen en beheren en de status van documenten volgen. Het is een populaire keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige oplossing.

Waarop moet u letten voordat u software voor elektronische handtekeningen kiest?

Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van software voor elektronische handtekeningen.

Beveiliging

Om gevoelige informatie te beschermen, moet u ervoor zorgen dat software voor elektronische handtekeningen is uitgerust met krachtige beveiligingsfuncties zoals codering en documentopslag. Zorg er ook voor dat de software onafhankelijk is gecontroleerd op privacy- en beveiligingsnormen.

Gebruiksvriendelijke interface

Zoek naar een programma voor elektronische handtekeningen dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is en duidelijke documentatie bevat. Software die meerdere workflows en sjablonen ondersteunt, kan het ondertekeningsproces stroomlijnen.

Integratie

Software voor digitale handtekeningen kan worden geïntegreerd met andere zakelijke toepassingen zoals CRM, projectbeheer en boekhoudtools om de efficiëntie te verbeteren en workflows te stroomlijnen.

Kosten

Houd bij het evalueren van software voor elektronische handtekeningen rekening met de totale eigendomskosten, inclusief abonnementskosten en aanloopkosten.

Klantenservice

Denk aan het niveau van klantenservice dat wordt geboden door softwareleveranciers voor elektronische handtekeningen, inclusief de beschikbaarheid van bronnen zoals zelfstudies en online handleidingen en de responsiviteit op vragen van klanten.

Schaalbaarheid

Selecteer een flexibel softwareprogramma voor elektronische handtekeningen dat met uw organisatie kan meegroeien. U kunt indien nodig gebruikers en functies toevoegen.

Organisaties kunnen profiteren van de vele voordelen van software voor elektronische handtekeningen, zoals verhoogde efficiëntie en productiviteit, minder papierverspilling en naleving, en betere beveiliging. U kunt ervoor zorgen dat uw oplossing voor elektronische handtekeningen voldoet aan de behoeften van uw bedrijf door zorgvuldig de beste software zonder elektronische handtekeningen te selecteren en te evalueren.

Hoewel elektronische handtekeningen algemeen aanvaard en wettelijk bindend zijn in de meeste rechtsgebieden, kunnen de wet- en regelgeving met betrekking tot elektronische handtekeningen per land en per branche verschillen. Onderzoek de wet- en regelgeving die van toepassing is op uw bedrijf en elektronische handtekeningen.

Wat zijn enkele van de mogelijke risico's verbonden aan elektronische handtekeningen?

Digitale handtekeningen zijn over het algemeen veiliger dan traditionele handtekeningen met natte inkt, vooral als ze zijn gegenereerd met behulp van bepaalde software voor digitale handtekeningen. De softwareplatforms en producten voor digitale handtekeningen maken ook gebruik van coderings- en cryptografietechnologie samen met openbare sleutelinfrastructuur (PKI), wat een stap toevoegt aan authenticatie die bedoeld is om sabotage te voorkomen.

Organisaties moeten echter nog steeds rekening houden met risico's bij het implementeren van elektronische handtekeningen.

Betrouwbaarheid en frauderisico

Hoewel een speciaal platform voor digitale ondertekening alle authenticatieproblemen in het e-ondertekeningsproces kan oplossen, is er nog steeds een grote kans op vervalsing van ondertekenaars of fraude voor organisaties, omdat technologie kan worden aangetast. U kunt aanvullende maatregelen nemen om dit tegen te gaan, zoals het verkrijgen van een telefonische authenticatiebevestiging.

Ongeoorloofd ondertekenen

Dit is een serieus probleem met elektronische handtekeningen en handtekeningen met natte inkt. Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat alle ondertekenaars, inclusief e-ondertekenaars, goed geautoriseerd zijn? Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat al hun ondertekenaars (incl. e-ondertekenaars) goed geautoriseerd zijn? Hoe kunnen ondertekenaars te weten komen wat ze mogen ondertekenen? Blockchain-technologie stelt organisaties in staat om op een veilige en efficiënte manier lijsten met ondertekenaars in realtime te beheren en een duidelijk controlespoor bij te houden van eventuele gegevenswijzigingen.

Niet-naleving

Organisaties moeten voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en regels voor de presentatie van documenten, openbaarmakingen en andere informatie tijdens transacties (bijv. MiFID, FCA). Het niet naleven van regelgeving kan ertoe leiden dat organisaties sancties of boetes krijgen, hun accreditatie verliezen of hun merkwaarde aantasten.

De belangrijkste afhaalmaaltijd

Het is niet uw bedoeling dat de handtekeningen van uw klanten worden geweigerd. Dit zijn de best practices om dit te voorkomen:

 • Zorg ervoor dat de audittrail die de geldigheid van uw handtekening ondersteunt, duidelijk is. Dit geldt ook voor alle acties die de ondertekenaar heeft ondernomen voordat hij het document ondertekent. Ze hebben bijvoorbeeld op Volgende pagina geklikt om te ondertekenen of een vakje aangevinkt om te bevestigen dat ze akkoord zijn gegaan met de voorwaarden.
 • Meld u veilig aan bij een site met gebruikersauthenticatie.
 • Er kan software van derden worden gebruikt om te bevestigen dat u aan de openbaarmakingsvereisten hebt voldaan.
 • Er kan een derde partij worden gebruikt om een opslaglocatie te beveiligen die ervoor zorgt dat het document niet kan worden gewijzigd nadat het is ondertekend.
 • Bied ondertekenaars een gemakkelijke manier om een duplicaat van het document te downloaden en op te slaan.

Bedrijven kunnen direct documenten, e-handtekeningen, betalingen en andere informatie van klanten aan de telefoon verzamelen met behulp van de volgende generatie gratis e-handtekeningen . Als gevolg hiervan vereenvoudigen eSignatures van de volgende generatie workflows en verhogen ze de klanttevredenheid.