esignly_logo

Zijn elektronische handtekeningen legaal in Noorwegen?

image

Over het algemeen is het gebruik van elektronische handtekeningen en op certificaten gebaseerde digitale handtekeningen wijdverbreid in Noorwegen en groeit het. Hoewel Noorwegen geen lidstaat van de Europese Unie (EU) is, heeft het nauwe banden met de EU als onderdeel van overeenkomsten over lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte en zijn lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Dit betekent dat Verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende digitale identificatiediensten en vertrouwen voor elektronische transacties op de markt (eIDAS) volledig is geïntegreerd in de Noorse wetgeving door middel van de wet op vertrouwensdiensten voor elektronische transacties (LOV-2018-06-15-44).

Daarnaast zijn er Noorse verordeningen (bijv. FOR-2019-11-21-1577) die de uitvoeringswetgeving van de Europese Commissie implementeren in de eIDAS-verordening. Voor meer informatie over eIDAS en de eIDAS-regelgeving verwijzen wij u naar de Elektronische Handtekening Wet & Regelgeving binnen de EU.

In Noorwegen houdt het vrijheidsbeginsel in dat alle soorten handtekeningen in principe rechtsgeldig en rechtsgeldig zijn (tenzij niet specifiek door de partijen vermeld). Bovendien zijn op grond van het burgerlijk procesbeginsel van de bewijsvrijheid alle handtekeningen en documenten toelaatbaar als bewijs, ongeacht hun vorm. Het beperkt niet het vermogen van een rechter om het bewijsmateriaal te beoordelen.

Wat is een e-handtekening?

Met e-handtekeningen kunt u goedkeuring of toestemming krijgen voor online overeenkomsten en contracten. Met eSignatures is het niet nodig om persoonlijk een officiële handtekening te verkrijgen, wat het ondertekeningsproces voor contracten versnelt.

 • E-handtekeningen zijn eenvoudig te gebruiken en vergelijkbaar met het ondertekenen van een papieren document.
 • De wettigheid van elektronische handtekeningen is dezelfde als die van een papieren handtekening in de meeste landen (maar het wordt aanbevolen om de huidige wetten te controleren in het gebied waar u woont en de andere ondertekenaars)
 • Een e-handtekening kan zo simpel zijn als het toevoegen van een initiaal aan een elektronische kopie.
 • Elektronische handtekeningen worden steeds populairder en zullen naar verwachting de komende jaren aanzienlijk toenemen.
 • "eSignature" is een brede term die wordt gebruikt om verschillende elektronische handtekeningen te beschrijven, inclusief digitale handtekeningen, die verschillende functies hebben.

Wettigheid van elektronische handtekeningen in Noorwegen!

In de eenvoudigste bewoordingen, ja, e-handtekeningen zijn rechtsgeldig in Noorwegen. Op grond van de wet op elektronische handtekeningen heeft eSignature Norway sinds 2001 elektronisch ondertekende handtekeningen gelegaliseerd.

Echter, net als in elk land dat regels heeft voor e-handtekeningen met gelaagde vereisten, verschillen de regels op basis van de omstandigheden en de aard van de overeenkomst die wordt besproken. In bepaalde gevallen is het klikken op de knop "Ik ga akkoord" een standaard e-handtekening. Toch kunnen andere scenario's vereisen dat e-handtekeningen aan een persoon worden gekoppeld via een ID-nummer dat uniek is voor de persoon die het ondertekent.

Aangezien Noorwegen een van de staten is die lid zijn van de Europese Unie (EU), is het onderworpen aan EU-verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende digitale identificatiediensten en trusts voor elektronische transacties binnen de markt (de eIDAS-verordening) regeert en is rechtstreeks van toepassing op Noorwegen. De eIDAS-verordening trekt Richtlijn 1999/93/EG in.

Bovendien implementeren aanvullende Noorse regelgeving (bijv. FOR-2019-11-21-1577) de wetgeving van de Europese Commissie in de eIDAS-verordening. Ze hebben echter geen invloed op de wettigheid of geldigheid van elektronische handtekeningen in de zin dat ze dat wel zijn. Elektronische handtekeningen (zowel basis- als geavanceerde elektronische handtekeningen en wat een gekwalificeerde elektronische handtekening is volgens de eIDAS-verordening) waren legaal vóór de eIDAS-verordening op basis van de vrijheid van contract en bewijs.

De e-handtekeningwet van Noorwegen

Sinds de legalisering van elektronische handtekeningen in Noorwegen in 2001 legaal is, kunnen de partijen contracten elektronisch sluiten en ondertekenen. Volgens deze wet wordt wettelijk erkend dat elektronische handtekeningen hetzelfde gewicht hebben als een papieren handtekening. e-handtekeningen worden doorgaans gebruikt om documenten online te ondertekenen. Denk hierbij aan het uitlezen van vingerafdrukken en irisscannen of het gebruik van digitale handtekeningen , sleutels of certificaten.

Zoals we eerder hebben vermeld, geven de Noorse autoriteiten de Noorse burgers de vrijheid om te kiezen tussen verschillende vormen van elektronische handtekeningen om hun bedrijf te ondertekenen. Gemakkelijke elektronische handtekeningen (SES's) worden als de meest betrouwbare beschouwd voor normale transacties en online bedrijven. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) hebben de voorkeur voor dure transacties en voor het delen van gevoelige gegevens. Ze worden ook als betrouwbaarder en authentieker beschouwd.

Noorwegen volgt een gelaagd juridisch model voor eSign-wetten. Dit juridische model maakt het mogelijk om QES te implementeren. QES gebruikt een asymmetrisch cryptosysteem om te verifiëren en te authenticeren. Bovendien, hoewel Noorwegen niet tot de Europese Unie (EU) behoort, houdt het zich aan de EU-normen. De normen van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) definiëren de technische vereisten van QES.

Noorwegen en de EU hebben een soortgelijk reguleringssysteem voor beveiligde elektronische transacties. Dit betekent dat Noorse en Europese leden elektronisch ondertekende handtekeningen, elektronische identificatie eIDAS enzovoort kunnen accepteren. Dit proces elimineert uiteindelijk de internationale digitale barrières tussen de Europese landen, die voorheen een belangrijk obstakel waren voor het zakendoen.

De impact van eIDAS op de Noorse wetgeving inzake elektronische handtekeningen

De eerste vraag is, wat is eIDAS? Het is Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties binnen de interne markt. U zult begrijpen waarom het bekend staat als eIDAS!

In 2014 was eIDAS een wettige wet die de e-handtekeningwetten op de Europese markt regelde om de internationale handel aan te moedigen. De regels worden uitgerold naar landen die deel uitmaken van de EU en landen die tot de EER behoren.

In juni 2018 is de eIDAS-regelgeving in Noorwegen in werking getreden. Sindsdien heeft Noorwegen zich gehouden aan de definities van geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen in eIDAS; lokale voorschriften zijn echter wettelijk bepaald in handen van koning Noorwegen.

Waarom verkiezen de meeste bedrijven in Noorwegen elektronische handtekeningen boven handgeschreven handtekeningen?

E-handtekeningen zijn gemakkelijk te gebruiken; ze zijn een algemeen aanvaard feit. Maar als u een service voor digitale handtekeningen probeert te kiezen, moet u de voordelen ervan begrijpen. Het is eenvoudiger om de juiste software voor elektronische handtekeningen voor uw behoeften te kiezen als u weet welke problemen ze kunnen oplossen.

Hier zijn enkele van de meest genoemde redenen voor bedrijven in Noorwegen om elektronische handtekeningen te verkiezen boven papier:

Bespaart tijd

Een van de belangrijkste voordelen van elektronische handtekeningen is dat ze tijd kunnen besparen. In plaats van het persoonlijk ondertekenen van documenten of het heen en weer bezorgen van post, kunt u elektronisch een link verzenden om de doorlooptijd van documenten in een oogwenk te versnellen.

Papieren documenten die met de post verloren gaan, vereisen het proces van ondertekening en vergroten de kans op juridische aansprakelijkheid. E-handtekeningen kunnen elektronisch aan voorstellen of contracten worden toegevoegd en binnen enkele seconden worden teruggestuurd. Dit geeft uw bedrijf meer flexibiliteit bij het plannen van de voltooiing van projecten.

Verbetert het gemak

Platforms voor elektronische handtekeningen zoals Sign zijn eenvoudig en snel te gebruiken, zelfs voor degenen die technologisch vaardiger moeten zijn. Ondertekeningsprocedures zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken als u een handtekening plaatst of ontvangt. Als u gebruik kunt maken van e-mail en meerdere knoppen kunt indrukken, zijn elektronische handtekeningen eenvoudig te gebruiken.

Lagere transactiekosten

Naast de eerder genoemde kostenbesparingen in het verleden, kan het geautomatiseerde proces van elektronische handtekeningen de financiële gevolgen van menselijke fouten verminderen, zoals fouten bij het ondertekenen, die het proces kunnen vertragen of tot kostbare problemen kunnen leiden als ze aanvankelijk onopgemerkt blijven. Software voor elektronische ondertekening kan risico's helpen verminderen door waarschuwingen te geven over onregelmatige records of nalevingsproblemen die verband houden met contracten. Elektronische handtekeningen zorgen ervoor dat alles in orde is, waardoor het minder kostbaar wordt om problemen op te lossen die voorkomen hadden kunnen worden.

Let op de voor de hand liggende besparingen op kopiëren, verpakking, verzending en papier. Ze lijken misschien klein; ze voegen echter veel toe.

In termen van materiaalkosten, arbeid en efficiëntie helpen digitale handtekeningen de kosten van materiaal, arbeid en

Makkelijk te gebruiken

Het proces om te leren hoe u e-handtekeningen kunt maken, is een gemakkelijke taak. Er is een schat aan online software die u zal helpen bij het maken van uw elektronische handtekening . Als u het gebruik eenmaal onder de knie heeft, kunt u uw e-handtekeningen koppelen aan elk gewenst document. Het maakt niet uit welk apparaat je gebruikt. Het is zo simpel als het wordt.

Het is erg handig voor u en uw klanten als u snel kunt e-ondertekenen. Het laat ook zien hoeveel belang u hecht aan de tijd van uw klant. Het hele proces wordt uitgevoerd op een computer. Het maakt dus niet uit waar elk van de partijen werkt. Het werk zal zonder onderbrekingen worden voltooid.

Milieuvriendelijk

Om de negatieve impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke omgeving te beperken, zijn er verschillende voorschriften en regels opgesteld. Elke organisatie heeft zijn eigen beleid dat de nadruk legt op milieuvriendelijkheid. Papier is gemaakt van water en bomen. Ontbossing is een belangrijk probleem dat zo snel mogelijk moet worden overwogen.

De overstap naar elektronische handtekeningen is weer een stap in de richting van uw uiteindelijke doel. Papierloos gaan zorgt niet alleen voor een gezond milieu, maar is ook zeer kosteneffectief en praktisch voor uw bedrijf. Je zult jezelf ook kunnen bevrijden van het gedoe van het door een enorme stapel papieren moeten bladeren.

Snellere doorlooptijd

Elektronische handtekeningen zijn handig en impliceren een sneller proces. In plaats van documenten naar één persoon te sturen, ze vervolgens te laten ondertekenen, afdrukken en scannen voordat ze naar de volgende persoon worden gestuurd, en dan het proces te herhalen, kan de hele groep binnen enkele seconden aftekenen. Deze snellere doorlooptijd biedt bedrijven meer flexibiliteit in situaties die tijd vergen.

Zorgen voor naleving van de regelgeving

In het licht van de groeiende populariteit van diensten voor elektronische handtekeningen, introduceren landen in toenemende mate wetgeving die daarmee verband houdt. De Verenigde Staten hebben de Electronic Signatures in Global en National Commerce Act aangenomen en de Europese Unie heeft de Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) opgericht.

Het beste systeem voor elektronische handtekeningen beschermt uw bedrijf tegen het opleggen van boetes en het afglijden in een uitgebreid juridisch proces. Een grondige audit trail moet u in staat stellen om de legitimiteit van de handtekening te verifiëren, zodat bedrijven gemakkelijk de naleving kunnen controleren en juridische procedures kunnen vermijden.

Opkomst van trends in elektronische handtekeningen in de komende jaren

Nu we het einde van dit jaar naderen, denken velen van ons na over 2022 en de mogelijkheden die het jaar zal brengen voor onze respectievelijke bedrijven en industrieën. Voor de meesten van ons staan technologische vooruitgang en trends bovenaan onze agenda's en plannen.

Sinds begin 2020 houden ondernemers en bedrijfseigenaren de technologiesector nauwlettend in de gaten. Hoewel de technologie voortdurend op volle kracht vooruitgaat, heeft de wereldwijde pandemie de manier waarop bedrijven gebruiken en de prioriteit en het gebruik van technologiegerelateerde oplossingen snel en (sommigen suggereren) volledig veranderd. Digitale handtekeningen hebben aanzienlijk bijgedragen aan de sterke stijging van de vraag naar op technologie gebaseerde oplossingen voor bedrijven, die waarschijnlijk hetzelfde zal blijven. Over vijf jaar kan worden voorspeld dat de prijs van elektronische handtekeningen zal verviervoudigen.

Traditionele, op formulieren gebaseerde processen zullen verschuiven naar intelligente, gesprekservaringen

Statische formulieren, omslachtige pdf's en webgebaseerde formulieren zijn een overblijfsel van de bedrijfsvoering in de moderne digitale wereld. Modernisering en automatisering van formulieren kunnen belangrijke factoren zijn bij het verminderen van de wrijving van elk proces voor het werven van nieuwe klanten. Het opnemen van informatie in online formulieren, zoals overeenkomsten die elektronisch moeten worden ondertekend, is cruciaal om ervoor te zorgen dat klanten en medewerkers het proces probleemloos kunnen doorlopen.

E-Signature is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van processen die papier vereisen. Als een persoon het formulier of het gegevensverzamelingsproces echter niet kan invullen vanwege frustratie en niet de kans heeft om het document elektronisch te ondertekenen. Bedrijven investeren in intelligente digitale formulieren die lange, complexe PDF's omzetten in mobielvriendelijke formulieren met stapsgewijze instructies.

Het is eenvoudig om formulieren in te vullen met een tablet, pc of mobiel. De gegevens die u op het formulier verstrekt, zorgen voor een ondertekende overeenkomst die uw bedrijf een stap dichter bij een akkoord brengt. Het incorporeren van kunstmatige intelligentie en machine learning in formulieren zal een essentieel element zijn bij het ontwikkelen van op klanten gerichte contracten.

Meer automatiseringsoplossingen

2022 wordt zeker het jaar waarin we een stijgende vraag naar krachtige en effectieve automatisering zullen zien. Bedrijven en hun klanten willen sneller en efficiënter meer gedaan krijgen. Verwacht hogere implementatieniveaus van geautomatiseerde processen en selfservice-opties dan voorheen.

Diensten voor elektronische handtekeningen zoals eSignly kunnen het invullen van documenten naadloos opnemen in vrijwel elk proces dat dit vereist. Websites kunnen ondertekeningsmogelijkheden in hun sites opnemen, waardoor zaken als voltooiing van aankopen, donatiecontracten, enz., volledig door de klant kunnen worden gemaakt en uitgevoerd zonder enige begeleiding van werknemers. Het versnelt niet alleen het proces voor medewerkers, het kan ook waardevolle tijd voor medewerkers vrijmaken, waardoor ze zich kunnen concentreren op andere projecten.

Steeds grotere hefboom in termen van cyberbeveiliging

Het op afstand ondertekenen van documenten brengt veel problemen met zich mee. Er zijn reële risico's op fraude en identiteitsdiefstal. In 2021 was één op de vier bedrijven slachtoffer van fraude, een stijging mede door het toenemende gebruik van telewerken.

Hoewel een digitale handtekening fraude niet bevordert, is het een vorm van beveiliging tegen allerlei soorten cyberaanvallen. Inderdaad, een online ondertekeningstool, als deze legaal is, moet gebaseerd zijn op een versleutelingssysteem dat de authenticiteit van de handtekeningdocumenten garandeert. Daarnaast is het essentieel dat de authenticiteit van de ondertekenaar geverifieerd moet worden voordat het elektronische certificaat wordt uitgegeven. Deze verificatie moet face-to-face gebeuren voor handtekeningen van de hoogste kwaliteit. Bovendien vermindert de vereiste voor de ondertekenaar om zijn identiteit te verifiëren voordat hij tekent, de mogelijkheid van identiteitsdiefstal.

Een overzicht van de Wet elektronische handtekeningen

Noorwegen heeft in 2001 de wet op elektronische handtekeningen aangenomen. Deze wet stond Noorse burgers toe elektronische handtekeningen te gaan gebruiken voor contracten.

De wet op elektronische handtekeningen definieerde ook drie verschillende soorten elektronische handtekeningen:

 • Standaard elektronische handtekeningen (SES)
 • Geavanceerde elektronische handtekening (AES)
 • Elektronische handtekeningen die gekwalificeerd zijn (QES)

Een QES-handtekening is de meest veilige en betrouwbare handtekening, en daarom wordt het algemeen beschouwd als de standaard van uitmuntendheid voor elektronische handtekeningen. Een SES wordt echter als minder veilig beschouwd omdat er geen bewijs is van wie het document heeft ondertekend.

De belangrijkste afhaalmaaltijd

eSignly-gebruikers kunnen er nu voor kiezen om documenten online te ondertekenen in Scandinavische landen, waaronder Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden. Dit is hetzelfde voor alle eSignly-gebruikers die documenten over de landsgrenzen elektronisch willen ondertekenen. Veel bedrijven in Noorwegen en in verschillende Europese landen hebben hun bedrijfsprocessen en verkoop via onze software verhoogd.

Naast het aanbieden van elektronische handtekeningdiensten aan klanten, vereenvoudigt eSignly ook het proces van het maken van documenten. Het is gemakkelijk om voorstellen, contracten, offertes of zelfs NDA's te maken met slechts een paar klikken dankzij de talloze sjablonen die we op onze website hebben. Begin gratis met het ondertekenen van documenten met eSignly, en u zult het geweldig vinden.

Over het algemeen is het gebruik van elektronische handtekeningen en op certificaten gebaseerde digitale handtekeningen wijdverbreid in Noorwegen en groeit het. Hoewel Noorwegen geen lidstaat van de Europese Unie (EU) is, heeft het nauwe banden met de EU als onderdeel van overeenkomsten over lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte en zijn lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Dit betekent dat Verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende digitale identificatiediensten en vertrouwen voor elektronische transacties op de markt (eIDAS) volledig is geïntegreerd in de Noorse wetgeving door middel van de wet op vertrouwensdiensten voor elektronische transacties (LOV-2018-06-15-44).

Daarnaast zijn er Noorse verordeningen (bijv. FOR-2019-11-21-1577) die de uitvoeringswetgeving van de Europese Commissie implementeren in de eIDAS-verordening. Voor meer informatie over eIDAS en de eIDAS-regelgeving verwijzen wij u naar de Elektronische Handtekening Wet & Regelgeving binnen de EU.

In Noorwegen houdt het vrijheidsbeginsel in dat alle soorten handtekeningen in principe rechtsgeldig en rechtsgeldig zijn (tenzij niet specifiek door de partijen vermeld). Bovendien zijn op grond van het burgerlijk procesbeginsel van de bewijsvrijheid alle handtekeningen en documenten toelaatbaar als bewijs, ongeacht hun vorm. Het beperkt niet het vermogen van een rechter om het bewijsmateriaal te beoordelen.

Wat is een e-handtekening?

Met e-handtekeningen kunt u goedkeuring of toestemming krijgen voor online overeenkomsten en contracten. Met eSignatures is het niet nodig om persoonlijk een officiële handtekening te verkrijgen, wat het ondertekeningsproces voor contracten versnelt.

 • E-handtekeningen zijn eenvoudig te gebruiken en vergelijkbaar met het ondertekenen van een papieren document.
 • De wettigheid van elektronische handtekeningen is dezelfde als die van een papieren handtekening in de meeste landen (maar het wordt aanbevolen om de huidige wetten te controleren in het gebied waar u woont en de andere ondertekenaars)
 • Een e-handtekening kan zo simpel zijn als het toevoegen van een initiaal aan een elektronische kopie.
 • Elektronische handtekeningen worden steeds populairder en zullen naar verwachting de komende jaren aanzienlijk toenemen.
 • "eSignature" is een brede term die wordt gebruikt om verschillende elektronische handtekeningen te beschrijven, inclusief digitale handtekeningen, die verschillende functies hebben.

Wettigheid van elektronische handtekeningen in Noorwegen!

In de eenvoudigste bewoordingen, ja, e-handtekeningen zijn rechtsgeldig in Noorwegen. Op grond van de wet op elektronische handtekeningen heeft eSignature Norway sinds 2001 elektronisch ondertekende handtekeningen gelegaliseerd.

Echter, net als in elk land dat regels heeft voor e-handtekeningen met gelaagde vereisten, verschillen de regels op basis van de omstandigheden en de aard van de overeenkomst die wordt besproken. In bepaalde gevallen is het klikken op de knop "Ik ga akkoord" een standaard e-handtekening. Toch kunnen andere scenario's vereisen dat e-handtekeningen aan een persoon worden gekoppeld via een ID-nummer dat uniek is voor de persoon die het ondertekent.

Aangezien Noorwegen een van de staten is die lid zijn van de Europese Unie (EU), is het onderworpen aan EU-verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende digitale identificatiediensten en trusts voor elektronische transacties binnen de markt (de eIDAS-verordening) regeert en is rechtstreeks van toepassing op Noorwegen. De eIDAS-verordening trekt Richtlijn 1999/93/EG in.

Bovendien implementeren aanvullende Noorse regelgeving (bijv. FOR-2019-11-21-1577) de wetgeving van de Europese Commissie in de eIDAS-verordening. Ze hebben echter geen invloed op de wettigheid of geldigheid van elektronische handtekeningen in de zin dat ze dat wel zijn. Elektronische handtekeningen (zowel basis- als geavanceerde elektronische handtekeningen en wat een gekwalificeerde elektronische handtekening is volgens de eIDAS-verordening) waren legaal vóór de eIDAS-verordening op basis van de vrijheid van contract en bewijs.

De e-handtekeningwet van Noorwegen

Sinds de legalisering van elektronische handtekeningen in Noorwegen in 2001 legaal is, kunnen de partijen contracten elektronisch sluiten en ondertekenen. Volgens deze wet wordt wettelijk erkend dat elektronische handtekeningen hetzelfde gewicht hebben als een papieren handtekening. e-handtekeningen worden doorgaans gebruikt om documenten online te ondertekenen. Denk hierbij aan het uitlezen van vingerafdrukken en irisscannen of het gebruik van digitale handtekeningen , sleutels of certificaten.

Zoals we eerder hebben vermeld, geven de Noorse autoriteiten de Noorse burgers de vrijheid om te kiezen tussen verschillende vormen van elektronische handtekeningen om hun bedrijf te ondertekenen. Gemakkelijke elektronische handtekeningen (SES's) worden als de meest betrouwbare beschouwd voor normale transacties en online bedrijven. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) hebben de voorkeur voor dure transacties en voor het delen van gevoelige gegevens. Ze worden ook als betrouwbaarder en authentieker beschouwd.

Noorwegen volgt een gelaagd juridisch model voor eSign-wetten. Dit juridische model maakt het mogelijk om QES te implementeren. QES gebruikt een asymmetrisch cryptosysteem om te verifiëren en te authenticeren. Bovendien, hoewel Noorwegen niet tot de Europese Unie (EU) behoort, houdt het zich aan de EU-normen. De normen van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) definiëren de technische vereisten van QES.

Noorwegen en de EU hebben een soortgelijk reguleringssysteem voor beveiligde elektronische transacties. Dit betekent dat Noorse en Europese leden elektronisch ondertekende handtekeningen, elektronische identificatie eIDAS enzovoort kunnen accepteren. Dit proces elimineert uiteindelijk de internationale digitale barrières tussen de Europese landen, die voorheen een belangrijk obstakel waren voor het zakendoen.

De impact van eIDAS op de Noorse wetgeving inzake elektronische handtekeningen

De eerste vraag is, wat is eIDAS? Het is Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties binnen de interne markt. U zult begrijpen waarom het bekend staat als eIDAS!

In 2014 was eIDAS een wettige wet die de e-handtekeningwetten op de Europese markt regelde om de internationale handel aan te moedigen. De regels worden uitgerold naar landen die deel uitmaken van de EU en landen die tot de EER behoren.

In juni 2018 is de eIDAS-regelgeving in Noorwegen in werking getreden. Sindsdien heeft Noorwegen zich gehouden aan de definities van geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen in eIDAS; lokale voorschriften zijn echter wettelijk bepaald in handen van koning Noorwegen.

Waarom verkiezen de meeste bedrijven in Noorwegen elektronische handtekeningen boven handgeschreven handtekeningen?

E-handtekeningen zijn gemakkelijk te gebruiken; ze zijn een algemeen aanvaard feit. Maar als u een service voor digitale handtekeningen probeert te kiezen, moet u de voordelen ervan begrijpen. Het is eenvoudiger om de juiste software voor elektronische handtekeningen voor uw behoeften te kiezen als u weet welke problemen ze kunnen oplossen.

Hier zijn enkele van de meest genoemde redenen voor bedrijven in Noorwegen om elektronische handtekeningen te verkiezen boven papier:

Bespaart tijd

Een van de belangrijkste voordelen van elektronische handtekeningen is dat ze tijd kunnen besparen. In plaats van het persoonlijk ondertekenen van documenten of het heen en weer bezorgen van post, kunt u elektronisch een link verzenden om de doorlooptijd van documenten in een oogwenk te versnellen.

Papieren documenten die met de post verloren gaan, vereisen het proces van ondertekening en vergroten de kans op juridische aansprakelijkheid. E-handtekeningen kunnen elektronisch aan voorstellen of contracten worden toegevoegd en binnen enkele seconden worden teruggestuurd. Dit geeft uw bedrijf meer flexibiliteit bij het plannen van de voltooiing van projecten.

Verbetert het gemak

Platforms voor elektronische handtekeningen zoals Sign zijn eenvoudig en snel te gebruiken, zelfs voor degenen die technologisch vaardiger moeten zijn. Ondertekeningsprocedures zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken als u een handtekening plaatst of ontvangt. Als u gebruik kunt maken van e-mail en meerdere knoppen kunt indrukken, zijn elektronische handtekeningen eenvoudig te gebruiken.

Lagere transactiekosten

Naast de eerder genoemde kostenbesparingen in het verleden, kan het geautomatiseerde proces van elektronische handtekeningen de financiële gevolgen van menselijke fouten verminderen, zoals fouten bij het ondertekenen, die het proces kunnen vertragen of tot kostbare problemen kunnen leiden als ze aanvankelijk onopgemerkt blijven. Software voor elektronische ondertekening kan risico's helpen verminderen door waarschuwingen te geven over onregelmatige records of nalevingsproblemen die verband houden met contracten. Elektronische handtekeningen zorgen ervoor dat alles in orde is, waardoor het minder kostbaar wordt om problemen op te lossen die voorkomen hadden kunnen worden.

Let op de voor de hand liggende besparingen op kopiëren, verpakking, verzending en papier. Ze lijken misschien klein; ze voegen echter veel toe.

In termen van materiaalkosten, arbeid en efficiëntie helpen digitale handtekeningen de kosten van materiaal, arbeid en

Makkelijk te gebruiken

Het proces om te leren hoe u e-handtekeningen kunt maken, is een gemakkelijke taak. Er is een schat aan online software die u zal helpen bij het maken van uw elektronische handtekening . Als u het gebruik eenmaal onder de knie heeft, kunt u uw e-handtekeningen koppelen aan elk gewenst document. Het maakt niet uit welk apparaat je gebruikt. Het is zo simpel als het wordt.

Het is erg handig voor u en uw klanten als u snel kunt e-ondertekenen. Het laat ook zien hoeveel belang u hecht aan de tijd van uw klant. Het hele proces wordt uitgevoerd op een computer. Het maakt dus niet uit waar elk van de partijen werkt. Het werk zal zonder onderbrekingen worden voltooid.

Milieuvriendelijk

Om de negatieve impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke omgeving te beperken, zijn er verschillende voorschriften en regels opgesteld. Elke organisatie heeft zijn eigen beleid dat de nadruk legt op milieuvriendelijkheid. Papier is gemaakt van water en bomen. Ontbossing is een belangrijk probleem dat zo snel mogelijk moet worden overwogen.

De overstap naar elektronische handtekeningen is weer een stap in de richting van uw uiteindelijke doel. Papierloos gaan zorgt niet alleen voor een gezond milieu, maar is ook zeer kosteneffectief en praktisch voor uw bedrijf. Je zult jezelf ook kunnen bevrijden van het gedoe van het door een enorme stapel papieren moeten bladeren.

Snellere doorlooptijd

Elektronische handtekeningen zijn handig en impliceren een sneller proces. In plaats van documenten naar één persoon te sturen, ze vervolgens te laten ondertekenen, afdrukken en scannen voordat ze naar de volgende persoon worden gestuurd, en dan het proces te herhalen, kan de hele groep binnen enkele seconden aftekenen. Deze snellere doorlooptijd biedt bedrijven meer flexibiliteit in situaties die tijd vergen.

Zorgen voor naleving van de regelgeving

In het licht van de groeiende populariteit van diensten voor elektronische handtekeningen, introduceren landen in toenemende mate wetgeving die daarmee verband houdt. De Verenigde Staten hebben de Electronic Signatures in Global en National Commerce Act aangenomen en de Europese Unie heeft de Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) opgericht.

Het beste systeem voor elektronische handtekeningen beschermt uw bedrijf tegen het opleggen van boetes en het afglijden in een uitgebreid juridisch proces. Een grondige audit trail moet u in staat stellen om de legitimiteit van de handtekening te verifiëren, zodat bedrijven gemakkelijk de naleving kunnen controleren en juridische procedures kunnen vermijden.

Opkomst van trends in elektronische handtekeningen in de komende jaren

Nu we het einde van dit jaar naderen, denken velen van ons na over 2022 en de mogelijkheden die het jaar zal brengen voor onze respectievelijke bedrijven en industrieën. Voor de meesten van ons staan technologische vooruitgang en trends bovenaan onze agenda's en plannen.

Sinds begin 2020 houden ondernemers en bedrijfseigenaren de technologiesector nauwlettend in de gaten. Hoewel de technologie voortdurend op volle kracht vooruitgaat, heeft de wereldwijde pandemie de manier waarop bedrijven gebruiken en de prioriteit en het gebruik van technologiegerelateerde oplossingen snel en (sommigen suggereren) volledig veranderd. Digitale handtekeningen hebben aanzienlijk bijgedragen aan de sterke stijging van de vraag naar op technologie gebaseerde oplossingen voor bedrijven, die waarschijnlijk hetzelfde zal blijven. Over vijf jaar kan worden voorspeld dat de prijs van elektronische handtekeningen zal verviervoudigen.

Traditionele, op formulieren gebaseerde processen zullen verschuiven naar intelligente, gesprekservaringen

Statische formulieren, omslachtige pdf's en webgebaseerde formulieren zijn een overblijfsel van de bedrijfsvoering in de moderne digitale wereld. Modernisering en automatisering van formulieren kunnen belangrijke factoren zijn bij het verminderen van de wrijving van elk proces voor het werven van nieuwe klanten. Het opnemen van informatie in online formulieren, zoals overeenkomsten die elektronisch moeten worden ondertekend, is cruciaal om ervoor te zorgen dat klanten en medewerkers het proces probleemloos kunnen doorlopen.

E-Signature is een belangrijk onderdeel van de digitalisering van processen die papier vereisen. Als een persoon het formulier of het gegevensverzamelingsproces echter niet kan invullen vanwege frustratie en niet de kans heeft om het document elektronisch te ondertekenen. Bedrijven investeren in intelligente digitale formulieren die lange, complexe PDF's omzetten in mobielvriendelijke formulieren met stapsgewijze instructies.

Het is eenvoudig om formulieren in te vullen met een tablet, pc of mobiel. De gegevens die u op het formulier verstrekt, zorgen voor een ondertekende overeenkomst die uw bedrijf een stap dichter bij een akkoord brengt. Het incorporeren van kunstmatige intelligentie en machine learning in formulieren zal een essentieel element zijn bij het ontwikkelen van op klanten gerichte contracten.

Meer automatiseringsoplossingen

2022 wordt zeker het jaar waarin we een stijgende vraag naar krachtige en effectieve automatisering zullen zien. Bedrijven en hun klanten willen sneller en efficiënter meer gedaan krijgen. Verwacht hogere implementatieniveaus van geautomatiseerde processen en selfservice-opties dan voorheen.

Diensten voor elektronische handtekeningen zoals eSignly kunnen het invullen van documenten naadloos opnemen in vrijwel elk proces dat dit vereist. Websites kunnen ondertekeningsmogelijkheden in hun sites opnemen, waardoor zaken als voltooiing van aankopen, donatiecontracten, enz., volledig door de klant kunnen worden gemaakt en uitgevoerd zonder enige begeleiding van werknemers. Het versnelt niet alleen het proces voor medewerkers, het kan ook waardevolle tijd voor medewerkers vrijmaken, waardoor ze zich kunnen concentreren op andere projecten.

Steeds grotere hefboom in termen van cyberbeveiliging

Het op afstand ondertekenen van documenten brengt veel problemen met zich mee. Er zijn reële risico's op fraude en identiteitsdiefstal. In 2021 was één op de vier bedrijven slachtoffer van fraude, een stijging mede door het toenemende gebruik van telewerken.

Hoewel een digitale handtekening fraude niet bevordert, is het een vorm van beveiliging tegen allerlei soorten cyberaanvallen. Inderdaad, een online ondertekeningstool, als deze legaal is, moet gebaseerd zijn op een versleutelingssysteem dat de authenticiteit van de handtekeningdocumenten garandeert. Daarnaast is het essentieel dat de authenticiteit van de ondertekenaar geverifieerd moet worden voordat het elektronische certificaat wordt uitgegeven. Deze verificatie moet face-to-face gebeuren voor handtekeningen van de hoogste kwaliteit. Bovendien vermindert de vereiste voor de ondertekenaar om zijn identiteit te verifiëren voordat hij tekent, de mogelijkheid van identiteitsdiefstal.

Een overzicht van de Wet elektronische handtekeningen

Noorwegen heeft in 2001 de wet op elektronische handtekeningen aangenomen. Deze wet stond Noorse burgers toe elektronische handtekeningen te gaan gebruiken voor contracten.

De wet op elektronische handtekeningen definieerde ook drie verschillende soorten elektronische handtekeningen:

 • Standaard elektronische handtekeningen (SES)
 • Geavanceerde elektronische handtekening (AES)
 • Elektronische handtekeningen die gekwalificeerd zijn (QES)

Een QES-handtekening is de meest veilige en betrouwbare handtekening, en daarom wordt het algemeen beschouwd als de standaard van uitmuntendheid voor elektronische handtekeningen. Een SES wordt echter als minder veilig beschouwd omdat er geen bewijs is van wie het document heeft ondertekend.

De belangrijkste afhaalmaaltijd

eSignly-gebruikers kunnen er nu voor kiezen om documenten online te ondertekenen in Scandinavische landen, waaronder Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden. Dit is hetzelfde voor alle eSignly-gebruikers die documenten over de landsgrenzen elektronisch willen ondertekenen. Veel bedrijven in Noorwegen en in verschillende Europese landen hebben hun bedrijfsprocessen en verkoop via onze software verhoogd.

Naast het aanbieden van elektronische handtekeningdiensten aan klanten, vereenvoudigt eSignly ook het proces van het maken van documenten. Het is gemakkelijk om voorstellen, contracten, offertes of zelfs NDA's te maken met slechts een paar klikken dankzij de talloze sjablonen die we op onze website hebben. Begin gratis met het ondertekenen van documenten met eSignly, en u zult het geweldig vinden.