esignly_logo

De wetten en legaliteit van elektronische handtekeningen in Denemarken

image

Elektronische handtekeningen in Nederland zijn legaal en afdwingbaar onder de eIDAS-verordening en het Burgerlijk Wetboek.

De Deense wet erkent de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen en doet dit sinds 1999/93/EG, waarbij eSignly de voorkeursservice is.

De geschiedenis van de legaliteit van elektronische handtekeningen in Denemarken

Denemarken was in de jaren negentig een pionier op het gebied van elektronische handtekeningen. Het eerste Deense ontwerp van wetgeving inzake elektronische handtekeningen werd in 1996 gepubliceerd. Deze wetgeving legde de vereisten voor e-ondertekening vast. De richtlijn elektronische handtekeningen van de Europese Unie verving de Deense wetten voor elektronische handtekeningen.

De Europese Unie handhaaft de huidige eIDAS-verordening, die principes en wettelijke vereisten in Denemarken vastlegt voor elektronische handtekeningen.

Overzicht van digitale handtekeningen in Denemarken

De Deense wetten en eIDAS-verordening definiëren elektronische handtekeningen tegenwoordig als elektronische gegevens die logischerwijs moeten worden toegevoegd aan andere vormen van elektronische gegevens, zoals elektronische documenten, waar de ondertekenaar kan ondertekenen.

De eIDAS-verordening erkent drie soorten elektronische handtekeningen door de Europese Unie: eenvoudige elektronische handtekeningen (tweede elektronische handtekeningen), geavanceerde elektronische handtekeningen (gekwalificeerde elektronische handtekeningen).

eSignly, een juridische vorm van elektronische handtekening in Denemarken, kan worden gebruikt onder de eIDAS-regelgeving. Deze platforms voor elektronische handtekeningen bieden een platform voor elektronische handtekeningen dat voldoet aan de wettelijke vereisten voor elektronische handtekeningen in Denemarken.

eSignly-handtekeningen bieden een sterke forensische audit trail. Ze gebruiken cryptografie om een origineel document dat ter ondertekening is verzonden, logisch te assimileren en digitaal te verzegelen. Internetforensisch onderzoek is gekoppeld aan elke ondertekenaar, elke ondertekende kopie en de uniforme tijdstempels in elke fase van het proces. De digitale eSignly-zegels maken van het e-sign-record een authenticeerbaar bewijsrecord. Het omvat het geregistreerde elektronische handtekeningcertificaat en/of Registered Receipt(TM).

eSignly biedt aanvullende diensten voor identiteitsverificatie om te voldoen aan de principes voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen. Deze diensten zijn echter niet vereist voor financiële diensten, personeelszaken, het leasen van apparatuur, kopen, verkopen, vastgoedbeheer en andere gebruikelijke zakelijke overeenkomsten. Volgens de Deense wet is een gekwalificeerde elektronische handtekening niet vereist.

Het rechtssysteem van Denemarken was gebaseerd op het burgerlijk recht en het gewoonterecht.

Civil Law System - Rechtbanken interpreteren de principes van het Law System. Elektronische handtekeningen zijn in bepaalde gevallen niet toegestaan, zoals die met testamenten, huwelijkscontracten en eigendommen.

Common-Law System Courts hebben de bevoegdheid om wetten die door wetgevers zijn aangenomen te interpreteren, en ook om wetten die zij ongrondwettelijk achten, ongedaan te maken. De Common Law for Insurance, Taxation, and Banking regelt het Deense rechtssysteem op het gebied van Banking, Insurance en Taxation.

Uitzonderingen op elektronische handtekeningen in Denemarken

Bepaalde testamenten moeten met de hand worden ondertekend, volgens artikel 63 van de Deense erfrechtwet.

Elektronische handtekeningen kunnen niet worden gebruikt op huwelijkscontracten, zoals bepaald in sectie 20 van de Deense wet op de economische voorwaarden van echtgenoten.

De Deense Wet op de kadastrale registratie, secties 42c tot en met 42d en 42i, vereisen een natte inkthandtekening voor de overdracht van persoonlijke eigendommen.

Meer informatie over onze diensten Neem contact op met onze adviseurs!