esignly_logo

Creëer, onderteken en beheer documenten met veilige elektronische handtekeningen

image

In de snelle zakenwereld van vandaag is het essentieel om efficiënt documenten te kunnen maken, ondertekenen en beheren. Traditionele, op papier gebaseerde processen zijn tijdrovend, kostbaar en vaak foutgevoelig. Gelukkig is de technologie voor elektronische handtekeningen (e-handtekeningen) naar voren gekomen als een levensvatbare oplossing voor bedrijven die hun workflows voor documentbeheer willen stroomlijnen.

Met e-handtekeningen kunnen gebruikers documenten elektronisch ondertekenen, zonder dat ze papieren exemplaren hoeven te printen, scannen of verzenden. Hierdoor kunnen bedrijven de doorlooptijden drastisch verkorten, de efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen die gepaard gaan met op papier gebaseerde processen.

De meeste oplossingen voor elektronische handtekeningen gebruiken coderingstechnologie om gevoelige gegevens te beschermen en de integriteit van het document te waarborgen. Dit is met name van belang voor bedrijven die met vertrouwelijke informatie omgaan, zoals zorgverleners, financiële instellingen en advocatenkantoren.

Ook de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen is een groot voordeel. In veel landen, waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie, worden elektronische handtekeningen erkend als juridisch bindend en afdwingbaar, op voorwaarde dat ze aan bepaalde criteria voldoen. Dit betekent dat bedrijven met vertrouwen elektronische handtekeningen kunnen gebruiken, in de wetenschap dat ze voldoen aan de regelgeving en stand zullen houden in de rechtbank.

In dit artikel gaan we in op de voordelen van elektronische handtekeningen voor documentbeheer, en op het maken, ondertekenen en beheren van documenten met veilige elektronische handtekeningen. We behandelen ook best practices voor documentbeheer met elektronische handtekeningen, inclusief hoe u elektronische handtekeningen in uw workflow integreert, de juiste oplossing voor elektronische handtekeningen kiest en ondertekende documenten effectief beheert.

Hoe documenten voor e-handtekening maken en verzenden?

Elektronische handtekening of e-handtekening is in de loop der jaren steeds populairder geworden omdat het een gemakkelijke en efficiënte manier biedt om documenten te ondertekenen zonder dat er fysieke kopieën nodig zijn. E-handtekening kan worden toegepast op verschillende soorten documenten, zoals contracten, overeenkomsten, voorstellen en meer. In dit artikel bespreken we hoe u documenten kunt maken en verzenden voor elektronische ondertekening.

Kies software voor elektronische handtekeningen

De eerste stap bij het maken en verzenden van documenten voor elektronische ondertekening is het kiezen van software voor elektronische ondertekening. Er zijn verschillende software voor e-handtekeningen op de markt, en elk biedt verschillende functies en prijsopties. Enkele van de populaire software voor elektronische handtekeningen zijn Adobe Sign, DocuSign, SignNow, HelloSign en meer. Het is belangrijk om software voor e-handtekeningen te kiezen die aan uw behoeften en budget voldoet.

Maak uw document

Nadat u software voor elektronische handtekeningen heeft gekozen, is de volgende stap het maken van uw document. U kunt uw document maken met Microsoft Word, Google Docs of andere tekstverwerkingssoftware. Zorg ervoor dat uw document alle benodigde informatie en details bevat, inclusief de handtekeningregel.

Voeg handtekeningvelden toe

Nadat u uw document hebt gemaakt, moet u handtekeningvelden toevoegen waar de ontvanger zal ondertekenen. Met de meeste e-handtekeningsoftware kunt u handtekeningvelden toevoegen door ze naar het document te slepen. U kunt meerdere handtekeningvelden toevoegen als u meer dan één handtekening nodig heeft.

Bekijk en bewerk

Voordat u uw document verzendt voor elektronische ondertekening, is het belangrijk om het na te kijken en te bewerken op juistheid en volledigheid. U kunt ook de bewerkingstools van de e-signature-software gebruiken om de nodige wijzigingen aan te brengen.

Verzenden voor e-handtekening

Nadat u uw document heeft gecontroleerd en bewerkt, kunt u het verzenden voor elektronische ondertekening. Met de meeste e-handtekeningsoftware kunt u documenten rechtstreeks vanaf het platform verzenden voor elektronische ondertekening. U kunt ervoor kiezen om het document te verzenden via e-mail, een link of door het te uploaden naar de e-handtekeningsoftware.

Bewaken en beheren

Nadat u uw document ter elektronische ondertekening heeft verzonden, kunt u de voortgang volgen en beheren met behulp van de software voor elektronische ondertekening. U kunt zien wanneer de ontvanger het document heeft geopend, ondertekend en teruggestuurd. U kunt ook herinneringen en meldingen instellen om ervoor te zorgen dat de ontvanger het document op tijd ondertekent.

Downloaden en opslaan

Nadat het document is ondertekend, kunt u het downloaden en opslaan voor uw administratie. Met de meeste apps voor documentondertekening kunt u het ondertekende document in PDF-indeling downloaden. U kunt er ook voor kiezen om het document op te slaan in de cloud of op uw computer.

Veilige elektronische handtekeningen: zorgen voor vertrouwelijkheid en integriteit

Om de vertrouwelijkheid van elektronische handtekeningen te waarborgen, is het essentieel om coderingstechnologieën te gebruiken die het ondertekende document kunnen beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Er zijn verschillende coderingstechnologieën die kunnen worden gebruikt om elektronische handtekeningen te beveiligen, waaronder:

Publieke Sleutel Infrastructuur (PKI)

Public Key Infrastructure (PKI) is een technologie die digitale certificaten gebruikt om de authenticiteit van digitale handtekeningen te waarborgen. PKI koppelt een openbare sleutel aan een digitaal certificaat, dat vervolgens wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren. De privésleutel wordt gebruikt om de digitale handtekening aan te maken, die vervolgens kan worden geverifieerd met de bijbehorende openbare sleutel. PKI wordt veel gebruikt in veilige e-handtekeningoplossingen omdat het een hoog beveiligingsniveau biedt en in de meeste rechtsgebieden als wettelijke norm wordt erkend.

Transportlaagbeveiliging (TLS)

Transport Layer Security (TLS) is een protocol dat wordt gebruikt om communicatie via internet te beveiligen. TLS werkt door gegevens te versleutelen voordat deze via internet worden verzonden, wat ervoor zorgt dat de gegevens niet kunnen worden onderschept of ermee kunnen worden geknoeid. TLS wordt gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om het ondertekeningsproces te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Geavanceerde versleutelingsstandaard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) is een symmetrisch coderingsalgoritme dat veel wordt gebruikt om gegevens tijdens verzending en in rust te beschermen. AES werkt door gegevens te versleutelen met behulp van een sleutel die wordt gedeeld tussen de afzender en de ontvanger. AES wordt gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om het ondertekende document te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Het waarborgen van de integriteit van elektronische handtekeningen is essentieel om ervoor te zorgen dat er niet met het ondertekende document is geknoeid of het op enigerlei wijze is gewijzigd. Er zijn verschillende technologieën die kunnen worden gebruikt om de integriteit van elektronische handtekeningen te waarborgen, waaronder:

Hashen

Hashing is een techniek die wordt gebruikt om de gegevensintegriteit te waarborgen door een unieke digitale vingerafdruk van de gegevens te maken. De hash-waarde wordt gegenereerd met behulp van een wiskundig algoritme dat een unieke tekenreeks creëert die de originele gegevens vertegenwoordigt. Als er wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke gegevens, verandert de hash-waarde, wat aangeeft dat er met de gegevens is geknoeid. Hashing wordt gebruikt in e-handtekeningoplossingen om ervoor te zorgen dat het een unieke digitale vingerafdruk van het ondertekende document is, die kan worden gebruikt om de authenticiteit ervan te verifiëren.

Digitale handtekeningen

Digitale handtekeningen zijn een soort elektronische handtekening die wordt gebruikt om de integriteit en authenticiteit van elektronische documenten te waarborgen. Digitale handtekeningen worden gemaakt met behulp van een cryptografisch algoritme dat een unieke digitale vingerafdruk van het ondertekende document genereert. De digitale handtekening wordt vervolgens versleuteld met de privésleutel van de ondertekenaar, die alleen kan worden ontsleuteld met de openbare sleutel van de ondertekenaar. Digitale handtekeningen worden veel gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om de integriteit van het ondertekende document te waarborgen.

Tijdstempel

Tijdstempeling is een technologie die wordt gebruikt om de tijd en datum vast te leggen waarop een document is ondertekend. Tijdstempels zorgen ervoor dat het ondertekende document niet kan worden geantidateerd of gewijzigd zonder detectie. Tijdstempels worden gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om de integriteit van het ondertekende document te waarborgen en om een duidelijk controletraject te bieden.

De rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen

De rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen wordt bepaald door de wet- en regelgeving van elk land. In de Verenigde Staten wordt de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen beheerst door de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

De ESIGN-wet is in 2000 van kracht geworden en bepaalt dat elektronische handtekeningen op dezelfde manier rechtsgeldig en afdwingbaar zijn als traditionele handgeschreven handtekeningen. De ESIGN-wet is van toepassing op alle transacties in interstatelijke of buitenlandse handel en is van toepassing op zowel consumenten- als commerciële transacties.

De UETA is van kracht in 1999 en bepaalt dat elektronische handtekeningen op dezelfde manier rechtsgeldig en afdwingbaar zijn als traditionele handgeschreven handtekeningen. De UETA is van toepassing op alle transacties binnen een staat en is van toepassing op zowel consumenten- als commerciële transacties.

Zowel de ESIGN-wet als de UETA bepalen dat elektronische handtekeningen rechtsgeldig en afdwingbaar zijn zolang de betrokken partijen zijn overeengekomen om de transactie elektronisch uit te voeren en de elektronische handtekening toe te schrijven is aan de persoon die deze heeft ondertekend. Het attributievereiste houdt in dat de elektronische handtekening gekoppeld moet zijn aan de persoon die het heeft ondertekend, zodat kan worden vastgesteld wie het document heeft ondertekend.

Naast de ESIGN Act en de UETA hebben veel staten ook hun eigen wet- en regelgeving aangenomen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van e-handtekeningen. Deze wetten kunnen van staat tot staat verschillen, dus het is belangrijk om bekend te zijn met de wetten van de staat waarin de transactie plaatsvindt.

Best practices voor documentbeheer met elektronische handtekeningen

Door de invoering van elektronische handtekeningen of e-handtekeningen is documentbeheer veel efficiënter en gestroomlijnder geworden. Met het gebruik van e-handtekeningen komt echter de behoefte aan goede documentbeheerpraktijken om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor de juiste partijen. In dit artikel bespreken we de best practices voor documentbeheer met elektronische handtekeningen om de veiligheid en toegankelijkheid van elektronische documenten te waarborgen.

Begrijp het wettelijk kader

Voordat u documentbeheerpraktijken met elektronische handtekeningen implementeert, is het essentieel om het juridische kader te begrijpen dat elektronische handtekeningen regelt. Verschillende landen en regio's hebben verschillende wetten met betrekking tot het gebruik van e-handtekeningen en het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten juridisch bindend zijn. In de Verenigde Staten bieden bijvoorbeeld de Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA) een wettelijk kader voor elektronische handtekeningen.

Kies een veilig platform voor elektronische handtekeningen

Het kiezen van een veilig e-handtekeningplatform is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig en toegankelijk zijn voor de juiste partijen. Een veilig platform voor elektronische handtekeningen moet over de juiste coderingstechnologieën en authenticatieprocessen beschikken om ervoor te zorgen dat er niet met de ondertekende documenten kan worden geknoeid of dat onbevoegden er toegang toe hebben. Het platform moet ook back-up- en noodherstelprocessen hebben om ervoor te zorgen dat de documenten toegankelijk zijn in geval van onvoorziene omstandigheden.

Implementeer de juiste toegangscontroles

Toegangscontroles zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten alleen toegankelijk zijn voor de juiste partijen. Toegangscontroles moeten correcte authenticatieprocessen omvatten, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, en meervoudige authenticatie, zoals eenmalige wachtwoorden of biometrische authenticatie. Toegangscontroles moeten ook de juiste autorisatieprocessen omvatten, zoals het toewijzen van rollen en machtigingen aan gebruikers op basis van hun functie.

Zorg voor een goede documentbewaring

Correcte praktijken voor het bewaren van documenten zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn wanneer dat nodig is. De bewaartermijn moet gebaseerd zijn op wettelijke vereisten en organisatiebeleid. Documenten moeten worden opgeslagen op een veilige locatie met de juiste toegangscontroles en back-upprocessen. Bovendien moeten documenten gemakkelijk doorzoekbaar en opvraagbaar zijn voor toekomstig gebruik.

Breng de juiste audittrails tot stand

Audittrails zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten gedurende hun hele levenscyclus worden gevolgd en gecontroleerd. Audittrails moeten details bevatten zoals de datum en tijd van de handtekening, de identiteit van de ondertekenaars en eventuele wijzigingen die in het document zijn aangebracht nadat het is ondertekend. Audittrails moeten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen voor toekomstig gebruik.

Train gebruikers in de juiste documentbeheerpraktijken

De juiste praktijken voor documentbeheer moeten worden gecommuniceerd aan alle gebruikers die toegang hebben tot ondertekende documenten. Dit omvat de juiste praktijken voor het bewaren van documenten, toegangscontroles en audittrailbeheer. Gebruikers moeten ook worden getraind in het juiste gebruik van het platform voor elektronische handtekeningen en de functies ervan om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor de juiste partijen.

Documentbeheerpraktijken regelmatig herzien en bijwerken

Documentbeheerpraktijken moeten regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en het organisatiebeleid. Dit omvat het beoordelen van bewaartermijnen, toegangscontroles en audittrailbeheerpraktijken. Regelmatige beoordelingen zorgen er ook voor dat het platform voor elektronische handtekeningen up-to-date is met de nieuwste beveiligingsfuncties en technologieën.

E-handtekeningen integreren in uw workflow en processen

Het gebruik van elektronische handtekeningen, of e-handtekeningen, is steeds populairder geworden vanwege hun gemak, efficiëntie en rechtsgeldigheid. Door e-handtekeningen in uw workflow en processen te integreren, kunt u uw bedrijfsvoering stroomlijnen en uw klantervaring verbeteren. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe u e-handtekeningen kunt integreren in uw workflow en processen.

Identificeer documenten die elektronisch kunnen worden ondertekend

De eerste stap bij het integreren van e-handtekeningen in uw workflow en processen is het identificeren van de soorten documenten die elektronisch kunnen worden ondertekend. E-handtekeningen kunnen worden gebruikt om verschillende documenten te ondertekenen, waaronder contracten, overeenkomsten, facturen en formulieren. Identificeer welke documenten in uw workflow elektronisch kunnen worden ondertekend en bepaal wat de voordelen hiervan zijn. Het gebruik van e-handtekeningen kan bijvoorbeeld tijd besparen en de noodzaak voor het afdrukken en verzenden van documenten verminderen.

Kies een aanbieder van elektronische handtekeningen

De volgende stap is het kiezen van een aanbieder van elektronische handtekeningen. Er zijn veel aanbieders van e-handtekeningen beschikbaar, die elk verschillende functies en tariefplannen bieden. Houd rekening met de behoeften van uw bedrijf en de functies die voor u belangrijk zijn bij het kiezen van een aanbieder van elektronische handtekeningen. Enkele factoren om te overwegen zijn:

 • Integratie met uw bestaande systemen: Kies een aanbieder van e-handtekeningen die kan worden geïntegreerd met uw bestaande systemen om een soepele workflow te garanderen.
 • Beveiliging: Kies een aanbieder van e-handtekeningen die een hoog beveiligingsniveau biedt om gevoelige informatie te beschermen.
 • Gebruiksgemak: Kies een aanbieder van e-handtekeningen die gemakkelijk te gebruiken is voor zowel u als uw klanten.
 • Kosten: Overweeg de kosten van de aanbieder van e-handtekeningen en kies er een die binnen uw budget past.

Implementeer elektronische handtekeningen in uw workflow

Zodra je een provider voor elektronische handtekeningen hebt gekozen, is het tijd om elektronische handtekeningen in je workflow te implementeren. Dit omvat het creëren van een proces voor het verzenden van documenten ter ondertekening en het ontvangen van ondertekende documenten.

 • Documenten ter ondertekening verzenden: De eerste stap bij het implementeren van e-handtekeningen in uw workflow is het verzenden van het document met een gratis elektronische handtekening . Dit kan worden gedaan via het platform van de aanbieder van e-handtekeningen of door de aanbieder van e-handtekeningen te integreren met uw bestaande systemen. Sommige providers van e-handtekeningen bieden ook de mogelijkheid om documenten per e-mail ter ondertekening te verzenden.
 • Ondertekende documenten ontvangen: nadat het document is ondertekend, wordt het naar u teruggestuurd via het platform van de aanbieder van elektronische handtekeningen of per e-mail. Vervolgens kunt u het ondertekende document downloaden en opslaan in uw systeem.

Train werknemers in het gebruik van elektronische handtekeningen

Zodra e-handtekeningen in uw workflow zijn geïmplementeerd, is het belangrijk om uw werknemers te trainen in het gebruik ervan. Geef training over het verzenden van documenten ter ondertekening, het ontvangen van ondertekende documenten en het oplossen van eventuele problemen. Het is ook belangrijk om uw werknemers te trainen in de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen en hoe ze kunnen worden gebruikt om uw bedrijf te laten profiteren.

Klanten informeren over elektronische handtekeningen

Uw klanten informeren over elektronische handtekeningen is een belangrijke stap in het integreren van elektronische handtekeningen in uw workflow en processen. Laat uw klanten weten dat u elektronische handtekeningen aanbiedt en leg de voordelen van het gebruik ervan uit, zoals tijdsbesparing en het verminderen van de noodzaak om documenten af te drukken en te verzenden. Geef instructies over het elektronisch ondertekenen van documenten en wees beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Bewaak en evalueer het gebruik van elektronische handtekeningen

Zodra e-handtekeningen zijn geïmplementeerd in uw workflow en processen, is het belangrijk om het gebruik ervan te monitoren en te evalueren. Houd het aantal documenten bij dat elektronisch is ondertekend, de tijd die nodig is om transacties te voltooien en eventuele problemen die zich kunnen voordoen. Gebruik deze informatie om de effectiviteit van e-handtekeningen te evalueren en de nodige aanpassingen te maken om het proces te verbeteren.

Een oplossing voor elektronische handtekeningen kiezen: overwegingen en functies

Het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen is een belangrijke beslissing voor elk bedrijf. Elektronische handtekeningen bieden een handige en efficiënte manier om documenten te ondertekenen, maar het is belangrijk om een oplossing te kiezen die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf. In dit artikel zullen we enkele belangrijke overwegingen en functies onderzoeken waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen.

Overwegingen

 1. Beveiliging: Een van de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen is beveiliging. Zoek naar een oplossing die gebruikmaakt van industriestandaard codering om uw documenten en gegevens te beschermen. Bovendien moet de oplossing multi-factor authenticatie bieden om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot documenten en deze kunnen ondertekenen.
 2. Naleving: Oplossingen voor elektronische handtekeningen moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. In de Verenigde Staten moeten oplossingen voor elektronische handtekeningen bijvoorbeeld voldoen aan de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA). In de Europese Unie moeten oplossingen voor e-handtekeningen voldoen aan de eIDAS-verordening. Zoek naar een oplossing die naleving van deze voorschriften en andere relevante wetten biedt.
 3. Gebruiksgemak: Een goede oplossing voor elektronische handtekeningen moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor zowel u als uw klanten. Zoek naar een oplossing met een intuïtieve gebruikersinterface en duidelijke instructies voor het ondertekenen van documenten. Bovendien moet de oplossing naadloos integreren met uw bestaande workflow en processen.
 4. Functies: Oplossingen voor elektronische handtekeningen kunnen sterk verschillen qua functies. Denk na over de functies die belangrijk zijn voor uw bedrijf, zoals de mogelijkheid om documenten te ondertekenen vanaf een mobiel apparaat, integratie met applicaties van derden en de mogelijkheid om aangepaste branding aan documenten toe te voegen.
 5. Prijsstelling: prijsstelling is een belangrijke overweging bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen. Zoek naar een oplossing die transparante prijzen en flexibele tariefplannen biedt die bij uw budget passen.

Functies

 1. Integratie: Zoek naar een oplossing voor e-handtekeningen die naadloos integreert met uw bestaande workflow en processen. Dit kan helpen tijd te besparen en fouten te verminderen doordat handmatige gegevensinvoer overbodig wordt.
 2. Mobiele ondersteuning: veel mensen gebruiken nu mobiele apparaten als hun primaire computerapparaat. Zoek naar een oplossing die mobiele ondersteuning biedt, zodat uw klanten documenten kunnen ondertekenen vanaf hun mobiele apparaten.
 3. Aangepaste branding: Door aangepaste branding aan uw documenten toe te voegen, kunt u de naamsbekendheid vergroten en een professioneler imago creëren. Zoek naar een oplossing waarmee u aangepaste branding aan uw documenten kunt toevoegen.
 4. Audit Trail: Een audit trail is een registratie van alle acties die tijdens het ondertekeningsproces zijn ondernomen. Dit kan belangrijk zijn om nalevings- en juridische redenen. Zoek naar een oplossing die een gedetailleerd auditspoor biedt van alle documentactiviteiten.
 5. Sjablonen: als u vaak dezelfde soorten documenten gebruikt, zoek dan naar een oplossing die sjablonen biedt. Sjablonen kunnen tijd besparen en ervoor zorgen dat uw documenten consistent en professioneel ogen.
 6. Samenwerking: als u vaak met anderen samenwerkt aan documenten, zoek dan naar een oplossing waarmee u gemakkelijk kunt samenwerken. De mogelijkheid om bijvoorbeeld opmerkingen of annotaties aan een document toe te voegen, kan de samenwerking vergemakkelijken.
 7. Geavanceerde ondertekeningsopties: sommige documenten vereisen meer geavanceerde ondertekeningsopties, zoals meerdere handtekeningen of handtekeningen in een specifieke volgorde. Zoek naar een oplossing die geavanceerde ondertekeningsopties biedt om aan deze behoeften te voldoen.

Ondertekende documenten beheren: opslag, ophalen en samenwerking

Elektronische handtekeningen hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop documenten worden ondertekend, beheerd en opgeslagen. Het beheren van ondertekende documenten omvat verschillende processen, waaronder opslag, ophalen en samenwerking. Deze processen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ondertekende documenten veilig en toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt als wettelijk bewijs. In dit artikel bespreken we de best practices voor het beheren van ondertekende documenten, inclusief opslag, ophalen en samenwerking.

Opslag

De opslag van ondertekende documenten is van cruciaal belang om hun veiligheid en toegankelijkheid te waarborgen. Ondertekende documenten moeten op een veilige locatie worden opgeslagen, bij voorkeur in een versleutelde indeling, om ongeoorloofde toegang te voorkomen. De opslag moet ook goede toegangscontroles bevatten, zoals authenticatie- en autorisatieprocessen. De bewaartermijn moet gebaseerd zijn op wettelijke vereisten en organisatiebeleid.

Bovendien moeten ondertekende documenten gemakkelijk doorzoekbaar en opvraagbaar zijn voor toekomstig gebruik. Een manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van documentbeheersystemen die functies bieden zoals het taggen van metadata en zoeken in volledige tekst. Documentbeheersystemen zorgen er ook voor dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de ondertekende documenten en dat de juiste processen voor noodherstel zijn ingesteld.

Ophalen

Het ophalen van ondertekende documenten is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn wanneer dat nodig is. Het ophaalproces moet eenvoudig en efficiënt zijn om vertragingen of fouten te voorkomen. Een manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van documentbeheersystemen die functies bieden zoals versiebeheer en audittrails. Versiebeheer zorgt ervoor dat de nieuwste versie van het ondertekende document gemakkelijk toegankelijk is, terwijl audittrails details geven zoals de datum en tijd van de e-handtekening , de identiteit van de ondertekenaars en eventuele wijzigingen die in het document zijn aangebracht nadat het is ondertekend.

Een andere manier om efficiënt ophalen te garanderen, is door de juiste toegangscontroles te implementeren. Toegangscontroles zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de ondertekende documenten, waardoor het risico op fouten of vertragingen door ongeautoriseerde toegang wordt verkleind.

Samenwerking

Bij samenwerking aan ondertekende documenten werken meerdere partijen aan hetzelfde document. Bij samenwerking kunnen meerdere ondertekenaars, beoordelaars of goedkeurders betrokken zijn. Samenwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat het ondertekende document juist en volledig is. Samenwerking brengt echter ook het risico van fouten of ongeoorloofde wijzigingen aan het ondertekende document met zich mee.

Een manier om deze risico's te beperken, is door documentbeheersystemen te gebruiken die samenwerkingsfuncties bieden, zoals versiebeheer, opmerkingen en meldingen. Versiebeheer zorgt ervoor dat alle partijen aan de nieuwste versie van het ondertekende document werken, terwijl opmerkingen partijen in staat stellen feedback te geven en wijzigingen voor te stellen. Meldingen zorgen ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in het ondertekende document.

Bovendien moet de samenwerking goede toegangscontroles omvatten. Toegangscontroles zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot het ondertekende document en wijzigingen kunnen aanbrengen of feedback kunnen geven. Toegangscontroles zorgen er ook voor dat er niet met het ondertekende document wordt geknoeid of dat het zonder detectie wordt gewijzigd.

E-handtekeningen in een externe werkomgeving

De COVID-19-pandemie heeft de verschuiving naar werken op afstand versneld en veel bedrijven hebben zich snel moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken. Een gebied waarop werken op afstand een aanzienlijke impact heeft gehad, is het ondertekenen van documenten. In het verleden vereiste het ondertekenen van documenten persoonlijke ontmoetingen, maar met de opkomst van oplossingen voor elektronische handtekeningen is het nu mogelijk om documenten op afstand te ondertekenen. In dit artikel gaan we in op het gebruik van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving.

Voordelen van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving:

 1. Gemak: Met elektronische handtekeningen kunnen documenten altijd en overal worden ondertekend. Dit betekent dat externe medewerkers documenten kunnen ondertekenen zonder naar een fysieke locatie te hoeven reizen.
 2. Snelheid: E-handtekeningen zijn sneller dan traditionele papieren handtekeningen. Dit kan vooral belangrijk zijn in een externe werkomgeving waar tijd van essentieel belang is.
 3. Kostenbesparingen: E-handtekeningen kunnen bedrijven geld besparen doordat het afdrukken, verzenden en opslaan van papieren documenten overbodig wordt.
 4. Beveiliging: oplossingen voor elektronische handtekeningen bieden veilige codering en authenticatie, die veiliger kunnen zijn dan traditionele papieren handtekeningen.
 5. Naleving: Oplossingen voor elektronische handtekeningen kunnen helpen zorgen voor naleving van relevante wet- en regelgeving, zoals de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) in de Verenigde Staten en de eIDAS-verordening in de Europese Unie.

Best practices voor het gebruik van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving:

 1. Kies de juiste oplossing voor elektronische handtekeningen: Het is belangrijk om een oplossing voor elektronische handtekeningen te kiezen die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf. Zoek naar een oplossing die beveiliging, compliance, gebruiksgemak en functies biedt die passen bij uw specifieke behoeften.
 2. Train uw medewerkers: zorg ervoor dat uw medewerkers zijn opgeleid in het gebruik van de oplossing voor elektronische handtekeningen. Dit kan fouten helpen voorkomen en ervoor zorgen dat documenten correct worden ondertekend.
 3. Breng documentworkflows tot stand: Stel duidelijke documentworkflows in om ervoor te zorgen dat documenten in de juiste volgorde en door de juiste mensen worden ondertekend. Dit kan vertragingen en fouten helpen voorkomen.
 4. Gebruik authenticatie: zorg ervoor dat uw oplossing voor elektronische handtekeningen sterke authenticatie biedt om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen documenten kunnen ondertekenen.
 5. Houd records bij: Houd records bij van alle e-handtekeningactiviteiten, inclusief wie het document heeft ondertekend en wanneer. Dit kan belangrijk zijn om nalevings- en juridische redenen.
 6. Monitor op fraude: Monitor op fraude en ongeoorloofd gebruik van elektronische handtekeningen. Dit kan ongeautoriseerde toegang tot documenten helpen voorkomen en ervoor zorgen dat handtekeningen geldig zijn.
 7. Controleer uw beleid inzake elektronische handtekeningen regelmatig: Controleer regelmatig uw beleid inzake elektronische handtekeningen om ervoor te zorgen dat ze up-to-date en effectief blijven.

Uitdagingen bij het gebruik van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving:

 1. Technologieproblemen: werken op afstand kan technologische uitdagingen met zich meebrengen, zoals lage internetsnelheden of verbindingsproblemen. Deze problemen kunnen het moeilijk maken om oplossingen voor e-handtekeningen effectief te gebruiken.
 2. Verificatie-uitdagingen: Verificatie kan een uitdaging zijn in een externe werkomgeving. Het kan moeilijk zijn om de identiteit te verifiëren van personen die niet fysiek aanwezig zijn.
 3. Juridische uitdagingen: de wettigheid van elektronische handtekeningen kan ingewikkeld zijn en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw oplossing voor elektronische handtekeningen voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
 4. Weerstand tegen verandering: sommige personen kunnen weerstand bieden tegen het gebruik van elektronische handtekeningen, vooral als ze gewend zijn aan traditionele papieren handtekeningen.
 5. Beveiligingsrisico's: E-handtekeningen kunnen kwetsbaar zijn voor beveiligingsrisico's, zoals hacking of phishing-aanvallen. Het is belangrijk om een veilige oplossing voor elektronische handtekeningen te kiezen en regelmatig te controleren op mogelijke beveiligingsrisico's.

Toekomstige trends in technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer

Technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop documenten worden ondertekend, beheerd en opgeslagen. Deze technologieën hebben het mogelijk gemaakt om documenten op afstand te ondertekenen en te beheren, waardoor er minder behoefte is aan fysieke documenten en persoonlijke ontmoetingen. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, zijn er verschillende toekomstige trends die de technologie voor e-handtekeningen en documentbeheer vorm zullen geven. In dit artikel bespreken we enkele van deze trends en hun mogelijke impact.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is een technologie die het potentieel heeft om technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer te transformeren. AI kan worden gebruikt om de ondertekening en het beheer van documenten te automatiseren, waardoor mensen minder tijd en moeite hoeven te besteden. Zo kan AI worden gebruikt om automatisch handtekeningen te herkennen, documenten te classificeren en gegevens uit documenten te halen.

Bovendien kan AI worden gebruikt om de beveiliging van elektronische handtekeningen en documenten te verbeteren. AI kan worden gebruikt om fraude op te sporen en verdacht gedrag te identificeren, waardoor het risico op ongeoorloofde toegang of geknoei met documenten wordt verkleind. AI kan ook worden gebruikt om patronen en trends in documentbeheer te analyseren, wat inzichten oplevert die kunnen worden gebruikt om processen te verbeteren en fouten te verminderen.

Blockchain-technologie

Blockchain-technologie is een andere trend die de potentie heeft om e-handtekeningtechnologie en documentbeheer te transformeren. De transacties worden opgeslagen in blokken die aan elkaar zijn gekoppeld in een ketting, waardoor een permanente registratie van de transactie ontstaat.

Blockchain-technologie kan worden gebruikt om een veilige en fraudebestendige registratie van elektronische handtekeningen en documenten te creëren. De handtekeningen en documenten kunnen op de blockchain worden opgeslagen, waardoor een permanent record ontstaat dat niet kan worden gewijzigd of verwijderd. Bovendien kan blockchain-technologie worden gebruikt om een gedecentraliseerd documentbeheersysteem te creëren, waarbij documenten worden opgeslagen en beheerd via een netwerk van computers, waardoor het risico op gegevensverlies of diefstal wordt verminderd.

Mobiele technologie

Mobiele technologie is een andere trend die het potentieel heeft om technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer te transformeren. Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, worden steeds populairder voor het ondertekenen en beheren van documenten. Mobiele apparaten bieden een handige en flexibele manier om documenten te ondertekenen en te beheren, zodat gebruikers onderweg documenten kunnen ondertekenen en beheren.

Bovendien kunnen mobiele apparaten worden gebruikt om de beveiliging van elektronische handtekeningen en documenten te verbeteren. Mobiele apparaten kunnen worden uitgerust met biometrische authenticatie, zoals vingerafdruk- of gezichtsherkenning, waardoor het risico op ongeoorloofde toegang of knoeien met documenten wordt verkleind.

Internet der dingen (IoT)

Het Internet of Things (IoT) is een trend die de potentie heeft om technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer te transformeren. IoT is een netwerk van fysieke apparaten, zoals sensoren en camera's, die verbonden zijn met internet en met elkaar kunnen communiceren.

IoT kan worden gebruikt om een efficiënter en veiliger documentbeheersysteem te creëren. Sensoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de temperatuur en vochtigheid van documentopslagruimten te bewaken, zodat de documenten in optimale omstandigheden worden opgeslagen. Camera's kunnen worden gebruikt om de toegang tot documentopslagruimten te bewaken, waardoor het risico op onbevoegde toegang wordt verkleind.

Daarnaast kan IoT worden gebruikt om het ondertekenen en beheren van documenten te automatiseren. IoT-apparaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om documenten automatisch te ondertekenen en te beheren op basis van vooraf gedefinieerde regels en workflows.

In de snelle zakenwereld van vandaag is het essentieel om efficiënt documenten te kunnen maken, ondertekenen en beheren. Traditionele, op papier gebaseerde processen zijn tijdrovend, kostbaar en vaak foutgevoelig. Gelukkig is de technologie voor elektronische handtekeningen (e-handtekeningen) naar voren gekomen als een levensvatbare oplossing voor bedrijven die hun workflows voor documentbeheer willen stroomlijnen.

Met e-handtekeningen kunnen gebruikers documenten elektronisch ondertekenen, zonder dat ze papieren exemplaren hoeven te printen, scannen of verzenden. Hierdoor kunnen bedrijven de doorlooptijden drastisch verkorten, de efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen die gepaard gaan met op papier gebaseerde processen.

De meeste oplossingen voor elektronische handtekeningen gebruiken coderingstechnologie om gevoelige gegevens te beschermen en de integriteit van het document te waarborgen. Dit is met name van belang voor bedrijven die met vertrouwelijke informatie omgaan, zoals zorgverleners, financiële instellingen en advocatenkantoren.

Ook de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen is een groot voordeel. In veel landen, waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie, worden elektronische handtekeningen erkend als juridisch bindend en afdwingbaar, op voorwaarde dat ze aan bepaalde criteria voldoen. Dit betekent dat bedrijven met vertrouwen elektronische handtekeningen kunnen gebruiken, in de wetenschap dat ze voldoen aan de regelgeving en stand zullen houden in de rechtbank.

In dit artikel gaan we in op de voordelen van elektronische handtekeningen voor documentbeheer, en op het maken, ondertekenen en beheren van documenten met veilige elektronische handtekeningen. We behandelen ook best practices voor documentbeheer met elektronische handtekeningen, inclusief hoe u elektronische handtekeningen in uw workflow integreert, de juiste oplossing voor elektronische handtekeningen kiest en ondertekende documenten effectief beheert.

Hoe documenten voor e-handtekening maken en verzenden?

Elektronische handtekening of e-handtekening is in de loop der jaren steeds populairder geworden omdat het een gemakkelijke en efficiënte manier biedt om documenten te ondertekenen zonder dat er fysieke kopieën nodig zijn. E-handtekening kan worden toegepast op verschillende soorten documenten, zoals contracten, overeenkomsten, voorstellen en meer. In dit artikel bespreken we hoe u documenten kunt maken en verzenden voor elektronische ondertekening.

Kies software voor elektronische handtekeningen

De eerste stap bij het maken en verzenden van documenten voor elektronische ondertekening is het kiezen van software voor elektronische ondertekening. Er zijn verschillende software voor e-handtekeningen op de markt, en elk biedt verschillende functies en prijsopties. Enkele van de populaire software voor elektronische handtekeningen zijn Adobe Sign, DocuSign, SignNow, HelloSign en meer. Het is belangrijk om software voor e-handtekeningen te kiezen die aan uw behoeften en budget voldoet.

Maak uw document

Nadat u software voor elektronische handtekeningen heeft gekozen, is de volgende stap het maken van uw document. U kunt uw document maken met Microsoft Word, Google Docs of andere tekstverwerkingssoftware. Zorg ervoor dat uw document alle benodigde informatie en details bevat, inclusief de handtekeningregel.

Voeg handtekeningvelden toe

Nadat u uw document hebt gemaakt, moet u handtekeningvelden toevoegen waar de ontvanger zal ondertekenen. Met de meeste e-handtekeningsoftware kunt u handtekeningvelden toevoegen door ze naar het document te slepen. U kunt meerdere handtekeningvelden toevoegen als u meer dan één handtekening nodig heeft.

Bekijk en bewerk

Voordat u uw document verzendt voor elektronische ondertekening, is het belangrijk om het na te kijken en te bewerken op juistheid en volledigheid. U kunt ook de bewerkingstools van de e-signature-software gebruiken om de nodige wijzigingen aan te brengen.

Verzenden voor e-handtekening

Nadat u uw document heeft gecontroleerd en bewerkt, kunt u het verzenden voor elektronische ondertekening. Met de meeste e-handtekeningsoftware kunt u documenten rechtstreeks vanaf het platform verzenden voor elektronische ondertekening. U kunt ervoor kiezen om het document te verzenden via e-mail, een link of door het te uploaden naar de e-handtekeningsoftware.

Bewaken en beheren

Nadat u uw document ter elektronische ondertekening heeft verzonden, kunt u de voortgang volgen en beheren met behulp van de software voor elektronische ondertekening. U kunt zien wanneer de ontvanger het document heeft geopend, ondertekend en teruggestuurd. U kunt ook herinneringen en meldingen instellen om ervoor te zorgen dat de ontvanger het document op tijd ondertekent.

Downloaden en opslaan

Nadat het document is ondertekend, kunt u het downloaden en opslaan voor uw administratie. Met de meeste apps voor documentondertekening kunt u het ondertekende document in PDF-indeling downloaden. U kunt er ook voor kiezen om het document op te slaan in de cloud of op uw computer.

Veilige elektronische handtekeningen: zorgen voor vertrouwelijkheid en integriteit

Om de vertrouwelijkheid van elektronische handtekeningen te waarborgen, is het essentieel om coderingstechnologieën te gebruiken die het ondertekende document kunnen beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Er zijn verschillende coderingstechnologieën die kunnen worden gebruikt om elektronische handtekeningen te beveiligen, waaronder:

Publieke Sleutel Infrastructuur (PKI)

Public Key Infrastructure (PKI) is een technologie die digitale certificaten gebruikt om de authenticiteit van digitale handtekeningen te waarborgen. PKI koppelt een openbare sleutel aan een digitaal certificaat, dat vervolgens wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren. De privésleutel wordt gebruikt om de digitale handtekening aan te maken, die vervolgens kan worden geverifieerd met de bijbehorende openbare sleutel. PKI wordt veel gebruikt in veilige e-handtekeningoplossingen omdat het een hoog beveiligingsniveau biedt en in de meeste rechtsgebieden als wettelijke norm wordt erkend.

Transportlaagbeveiliging (TLS)

Transport Layer Security (TLS) is een protocol dat wordt gebruikt om communicatie via internet te beveiligen. TLS werkt door gegevens te versleutelen voordat deze via internet worden verzonden, wat ervoor zorgt dat de gegevens niet kunnen worden onderschept of ermee kunnen worden geknoeid. TLS wordt gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om het ondertekeningsproces te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Geavanceerde versleutelingsstandaard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) is een symmetrisch coderingsalgoritme dat veel wordt gebruikt om gegevens tijdens verzending en in rust te beschermen. AES werkt door gegevens te versleutelen met behulp van een sleutel die wordt gedeeld tussen de afzender en de ontvanger. AES wordt gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om het ondertekende document te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Het waarborgen van de integriteit van elektronische handtekeningen is essentieel om ervoor te zorgen dat er niet met het ondertekende document is geknoeid of het op enigerlei wijze is gewijzigd. Er zijn verschillende technologieën die kunnen worden gebruikt om de integriteit van elektronische handtekeningen te waarborgen, waaronder:

Hashen

Hashing is een techniek die wordt gebruikt om de gegevensintegriteit te waarborgen door een unieke digitale vingerafdruk van de gegevens te maken. De hash-waarde wordt gegenereerd met behulp van een wiskundig algoritme dat een unieke tekenreeks creëert die de originele gegevens vertegenwoordigt. Als er wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke gegevens, verandert de hash-waarde, wat aangeeft dat er met de gegevens is geknoeid. Hashing wordt gebruikt in e-handtekeningoplossingen om ervoor te zorgen dat het een unieke digitale vingerafdruk van het ondertekende document is, die kan worden gebruikt om de authenticiteit ervan te verifiëren.

Digitale handtekeningen

Digitale handtekeningen zijn een soort elektronische handtekening die wordt gebruikt om de integriteit en authenticiteit van elektronische documenten te waarborgen. Digitale handtekeningen worden gemaakt met behulp van een cryptografisch algoritme dat een unieke digitale vingerafdruk van het ondertekende document genereert. De digitale handtekening wordt vervolgens versleuteld met de privésleutel van de ondertekenaar, die alleen kan worden ontsleuteld met de openbare sleutel van de ondertekenaar. Digitale handtekeningen worden veel gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om de integriteit van het ondertekende document te waarborgen.

Tijdstempel

Tijdstempeling is een technologie die wordt gebruikt om de tijd en datum vast te leggen waarop een document is ondertekend. Tijdstempels zorgen ervoor dat het ondertekende document niet kan worden geantidateerd of gewijzigd zonder detectie. Tijdstempels worden gebruikt in oplossingen voor elektronische handtekeningen om de integriteit van het ondertekende document te waarborgen en om een duidelijk controletraject te bieden.

De rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen

De rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen wordt bepaald door de wet- en regelgeving van elk land. In de Verenigde Staten wordt de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen beheerst door de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

De ESIGN-wet is in 2000 van kracht geworden en bepaalt dat elektronische handtekeningen op dezelfde manier rechtsgeldig en afdwingbaar zijn als traditionele handgeschreven handtekeningen. De ESIGN-wet is van toepassing op alle transacties in interstatelijke of buitenlandse handel en is van toepassing op zowel consumenten- als commerciële transacties.

De UETA is van kracht in 1999 en bepaalt dat elektronische handtekeningen op dezelfde manier rechtsgeldig en afdwingbaar zijn als traditionele handgeschreven handtekeningen. De UETA is van toepassing op alle transacties binnen een staat en is van toepassing op zowel consumenten- als commerciële transacties.

Zowel de ESIGN-wet als de UETA bepalen dat elektronische handtekeningen rechtsgeldig en afdwingbaar zijn zolang de betrokken partijen zijn overeengekomen om de transactie elektronisch uit te voeren en de elektronische handtekening toe te schrijven is aan de persoon die deze heeft ondertekend. Het attributievereiste houdt in dat de elektronische handtekening gekoppeld moet zijn aan de persoon die het heeft ondertekend, zodat kan worden vastgesteld wie het document heeft ondertekend.

Naast de ESIGN Act en de UETA hebben veel staten ook hun eigen wet- en regelgeving aangenomen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van e-handtekeningen. Deze wetten kunnen van staat tot staat verschillen, dus het is belangrijk om bekend te zijn met de wetten van de staat waarin de transactie plaatsvindt.

Best practices voor documentbeheer met elektronische handtekeningen

Door de invoering van elektronische handtekeningen of e-handtekeningen is documentbeheer veel efficiënter en gestroomlijnder geworden. Met het gebruik van e-handtekeningen komt echter de behoefte aan goede documentbeheerpraktijken om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor de juiste partijen. In dit artikel bespreken we de best practices voor documentbeheer met elektronische handtekeningen om de veiligheid en toegankelijkheid van elektronische documenten te waarborgen.

Begrijp het wettelijk kader

Voordat u documentbeheerpraktijken met elektronische handtekeningen implementeert, is het essentieel om het juridische kader te begrijpen dat elektronische handtekeningen regelt. Verschillende landen en regio's hebben verschillende wetten met betrekking tot het gebruik van e-handtekeningen en het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten juridisch bindend zijn. In de Verenigde Staten bieden bijvoorbeeld de Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA) een wettelijk kader voor elektronische handtekeningen.

Kies een veilig platform voor elektronische handtekeningen

Het kiezen van een veilig e-handtekeningplatform is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig en toegankelijk zijn voor de juiste partijen. Een veilig platform voor elektronische handtekeningen moet over de juiste coderingstechnologieën en authenticatieprocessen beschikken om ervoor te zorgen dat er niet met de ondertekende documenten kan worden geknoeid of dat onbevoegden er toegang toe hebben. Het platform moet ook back-up- en noodherstelprocessen hebben om ervoor te zorgen dat de documenten toegankelijk zijn in geval van onvoorziene omstandigheden.

Implementeer de juiste toegangscontroles

Toegangscontroles zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten alleen toegankelijk zijn voor de juiste partijen. Toegangscontroles moeten correcte authenticatieprocessen omvatten, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, en meervoudige authenticatie, zoals eenmalige wachtwoorden of biometrische authenticatie. Toegangscontroles moeten ook de juiste autorisatieprocessen omvatten, zoals het toewijzen van rollen en machtigingen aan gebruikers op basis van hun functie.

Zorg voor een goede documentbewaring

Correcte praktijken voor het bewaren van documenten zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn wanneer dat nodig is. De bewaartermijn moet gebaseerd zijn op wettelijke vereisten en organisatiebeleid. Documenten moeten worden opgeslagen op een veilige locatie met de juiste toegangscontroles en back-upprocessen. Bovendien moeten documenten gemakkelijk doorzoekbaar en opvraagbaar zijn voor toekomstig gebruik.

Breng de juiste audittrails tot stand

Audittrails zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten gedurende hun hele levenscyclus worden gevolgd en gecontroleerd. Audittrails moeten details bevatten zoals de datum en tijd van de handtekening, de identiteit van de ondertekenaars en eventuele wijzigingen die in het document zijn aangebracht nadat het is ondertekend. Audittrails moeten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen voor toekomstig gebruik.

Train gebruikers in de juiste documentbeheerpraktijken

De juiste praktijken voor documentbeheer moeten worden gecommuniceerd aan alle gebruikers die toegang hebben tot ondertekende documenten. Dit omvat de juiste praktijken voor het bewaren van documenten, toegangscontroles en audittrailbeheer. Gebruikers moeten ook worden getraind in het juiste gebruik van het platform voor elektronische handtekeningen en de functies ervan om ervoor te zorgen dat de ondertekende documenten veilig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor de juiste partijen.

Documentbeheerpraktijken regelmatig herzien en bijwerken

Documentbeheerpraktijken moeten regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en het organisatiebeleid. Dit omvat het beoordelen van bewaartermijnen, toegangscontroles en audittrailbeheerpraktijken. Regelmatige beoordelingen zorgen er ook voor dat het platform voor elektronische handtekeningen up-to-date is met de nieuwste beveiligingsfuncties en technologieën.

E-handtekeningen integreren in uw workflow en processen

Het gebruik van elektronische handtekeningen, of e-handtekeningen, is steeds populairder geworden vanwege hun gemak, efficiëntie en rechtsgeldigheid. Door e-handtekeningen in uw workflow en processen te integreren, kunt u uw bedrijfsvoering stroomlijnen en uw klantervaring verbeteren. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe u e-handtekeningen kunt integreren in uw workflow en processen.

Identificeer documenten die elektronisch kunnen worden ondertekend

De eerste stap bij het integreren van e-handtekeningen in uw workflow en processen is het identificeren van de soorten documenten die elektronisch kunnen worden ondertekend. E-handtekeningen kunnen worden gebruikt om verschillende documenten te ondertekenen, waaronder contracten, overeenkomsten, facturen en formulieren. Identificeer welke documenten in uw workflow elektronisch kunnen worden ondertekend en bepaal wat de voordelen hiervan zijn. Het gebruik van e-handtekeningen kan bijvoorbeeld tijd besparen en de noodzaak voor het afdrukken en verzenden van documenten verminderen.

Kies een aanbieder van elektronische handtekeningen

De volgende stap is het kiezen van een aanbieder van elektronische handtekeningen. Er zijn veel aanbieders van e-handtekeningen beschikbaar, die elk verschillende functies en tariefplannen bieden. Houd rekening met de behoeften van uw bedrijf en de functies die voor u belangrijk zijn bij het kiezen van een aanbieder van elektronische handtekeningen. Enkele factoren om te overwegen zijn:

 • Integratie met uw bestaande systemen: Kies een aanbieder van e-handtekeningen die kan worden geïntegreerd met uw bestaande systemen om een soepele workflow te garanderen.
 • Beveiliging: Kies een aanbieder van e-handtekeningen die een hoog beveiligingsniveau biedt om gevoelige informatie te beschermen.
 • Gebruiksgemak: Kies een aanbieder van e-handtekeningen die gemakkelijk te gebruiken is voor zowel u als uw klanten.
 • Kosten: Overweeg de kosten van de aanbieder van e-handtekeningen en kies er een die binnen uw budget past.

Implementeer elektronische handtekeningen in uw workflow

Zodra je een provider voor elektronische handtekeningen hebt gekozen, is het tijd om elektronische handtekeningen in je workflow te implementeren. Dit omvat het creëren van een proces voor het verzenden van documenten ter ondertekening en het ontvangen van ondertekende documenten.

 • Documenten ter ondertekening verzenden: De eerste stap bij het implementeren van e-handtekeningen in uw workflow is het verzenden van het document met een gratis elektronische handtekening . Dit kan worden gedaan via het platform van de aanbieder van e-handtekeningen of door de aanbieder van e-handtekeningen te integreren met uw bestaande systemen. Sommige providers van e-handtekeningen bieden ook de mogelijkheid om documenten per e-mail ter ondertekening te verzenden.
 • Ondertekende documenten ontvangen: nadat het document is ondertekend, wordt het naar u teruggestuurd via het platform van de aanbieder van elektronische handtekeningen of per e-mail. Vervolgens kunt u het ondertekende document downloaden en opslaan in uw systeem.

Train werknemers in het gebruik van elektronische handtekeningen

Zodra e-handtekeningen in uw workflow zijn geïmplementeerd, is het belangrijk om uw werknemers te trainen in het gebruik ervan. Geef training over het verzenden van documenten ter ondertekening, het ontvangen van ondertekende documenten en het oplossen van eventuele problemen. Het is ook belangrijk om uw werknemers te trainen in de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen en hoe ze kunnen worden gebruikt om uw bedrijf te laten profiteren.

Klanten informeren over elektronische handtekeningen

Uw klanten informeren over elektronische handtekeningen is een belangrijke stap in het integreren van elektronische handtekeningen in uw workflow en processen. Laat uw klanten weten dat u elektronische handtekeningen aanbiedt en leg de voordelen van het gebruik ervan uit, zoals tijdsbesparing en het verminderen van de noodzaak om documenten af te drukken en te verzenden. Geef instructies over het elektronisch ondertekenen van documenten en wees beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Bewaak en evalueer het gebruik van elektronische handtekeningen

Zodra e-handtekeningen zijn geïmplementeerd in uw workflow en processen, is het belangrijk om het gebruik ervan te monitoren en te evalueren. Houd het aantal documenten bij dat elektronisch is ondertekend, de tijd die nodig is om transacties te voltooien en eventuele problemen die zich kunnen voordoen. Gebruik deze informatie om de effectiviteit van e-handtekeningen te evalueren en de nodige aanpassingen te maken om het proces te verbeteren.

Een oplossing voor elektronische handtekeningen kiezen: overwegingen en functies

Het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen is een belangrijke beslissing voor elk bedrijf. Elektronische handtekeningen bieden een handige en efficiënte manier om documenten te ondertekenen, maar het is belangrijk om een oplossing te kiezen die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf. In dit artikel zullen we enkele belangrijke overwegingen en functies onderzoeken waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen.

Overwegingen

 1. Beveiliging: Een van de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen is beveiliging. Zoek naar een oplossing die gebruikmaakt van industriestandaard codering om uw documenten en gegevens te beschermen. Bovendien moet de oplossing multi-factor authenticatie bieden om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot documenten en deze kunnen ondertekenen.
 2. Naleving: Oplossingen voor elektronische handtekeningen moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. In de Verenigde Staten moeten oplossingen voor elektronische handtekeningen bijvoorbeeld voldoen aan de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA). In de Europese Unie moeten oplossingen voor e-handtekeningen voldoen aan de eIDAS-verordening. Zoek naar een oplossing die naleving van deze voorschriften en andere relevante wetten biedt.
 3. Gebruiksgemak: Een goede oplossing voor elektronische handtekeningen moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor zowel u als uw klanten. Zoek naar een oplossing met een intuïtieve gebruikersinterface en duidelijke instructies voor het ondertekenen van documenten. Bovendien moet de oplossing naadloos integreren met uw bestaande workflow en processen.
 4. Functies: Oplossingen voor elektronische handtekeningen kunnen sterk verschillen qua functies. Denk na over de functies die belangrijk zijn voor uw bedrijf, zoals de mogelijkheid om documenten te ondertekenen vanaf een mobiel apparaat, integratie met applicaties van derden en de mogelijkheid om aangepaste branding aan documenten toe te voegen.
 5. Prijsstelling: prijsstelling is een belangrijke overweging bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen. Zoek naar een oplossing die transparante prijzen en flexibele tariefplannen biedt die bij uw budget passen.

Functies

 1. Integratie: Zoek naar een oplossing voor e-handtekeningen die naadloos integreert met uw bestaande workflow en processen. Dit kan helpen tijd te besparen en fouten te verminderen doordat handmatige gegevensinvoer overbodig wordt.
 2. Mobiele ondersteuning: veel mensen gebruiken nu mobiele apparaten als hun primaire computerapparaat. Zoek naar een oplossing die mobiele ondersteuning biedt, zodat uw klanten documenten kunnen ondertekenen vanaf hun mobiele apparaten.
 3. Aangepaste branding: Door aangepaste branding aan uw documenten toe te voegen, kunt u de naamsbekendheid vergroten en een professioneler imago creëren. Zoek naar een oplossing waarmee u aangepaste branding aan uw documenten kunt toevoegen.
 4. Audit Trail: Een audit trail is een registratie van alle acties die tijdens het ondertekeningsproces zijn ondernomen. Dit kan belangrijk zijn om nalevings- en juridische redenen. Zoek naar een oplossing die een gedetailleerd auditspoor biedt van alle documentactiviteiten.
 5. Sjablonen: als u vaak dezelfde soorten documenten gebruikt, zoek dan naar een oplossing die sjablonen biedt. Sjablonen kunnen tijd besparen en ervoor zorgen dat uw documenten consistent en professioneel ogen.
 6. Samenwerking: als u vaak met anderen samenwerkt aan documenten, zoek dan naar een oplossing waarmee u gemakkelijk kunt samenwerken. De mogelijkheid om bijvoorbeeld opmerkingen of annotaties aan een document toe te voegen, kan de samenwerking vergemakkelijken.
 7. Geavanceerde ondertekeningsopties: sommige documenten vereisen meer geavanceerde ondertekeningsopties, zoals meerdere handtekeningen of handtekeningen in een specifieke volgorde. Zoek naar een oplossing die geavanceerde ondertekeningsopties biedt om aan deze behoeften te voldoen.

Ondertekende documenten beheren: opslag, ophalen en samenwerking

Elektronische handtekeningen hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop documenten worden ondertekend, beheerd en opgeslagen. Het beheren van ondertekende documenten omvat verschillende processen, waaronder opslag, ophalen en samenwerking. Deze processen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ondertekende documenten veilig en toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt als wettelijk bewijs. In dit artikel bespreken we de best practices voor het beheren van ondertekende documenten, inclusief opslag, ophalen en samenwerking.

Opslag

De opslag van ondertekende documenten is van cruciaal belang om hun veiligheid en toegankelijkheid te waarborgen. Ondertekende documenten moeten op een veilige locatie worden opgeslagen, bij voorkeur in een versleutelde indeling, om ongeoorloofde toegang te voorkomen. De opslag moet ook goede toegangscontroles bevatten, zoals authenticatie- en autorisatieprocessen. De bewaartermijn moet gebaseerd zijn op wettelijke vereisten en organisatiebeleid.

Bovendien moeten ondertekende documenten gemakkelijk doorzoekbaar en opvraagbaar zijn voor toekomstig gebruik. Een manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van documentbeheersystemen die functies bieden zoals het taggen van metadata en zoeken in volledige tekst. Documentbeheersystemen zorgen er ook voor dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de ondertekende documenten en dat de juiste processen voor noodherstel zijn ingesteld.

Ophalen

Het ophalen van ondertekende documenten is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn wanneer dat nodig is. Het ophaalproces moet eenvoudig en efficiënt zijn om vertragingen of fouten te voorkomen. Een manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van documentbeheersystemen die functies bieden zoals versiebeheer en audittrails. Versiebeheer zorgt ervoor dat de nieuwste versie van het ondertekende document gemakkelijk toegankelijk is, terwijl audittrails details geven zoals de datum en tijd van de e-handtekening , de identiteit van de ondertekenaars en eventuele wijzigingen die in het document zijn aangebracht nadat het is ondertekend.

Een andere manier om efficiënt ophalen te garanderen, is door de juiste toegangscontroles te implementeren. Toegangscontroles zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de ondertekende documenten, waardoor het risico op fouten of vertragingen door ongeautoriseerde toegang wordt verkleind.

Samenwerking

Bij samenwerking aan ondertekende documenten werken meerdere partijen aan hetzelfde document. Bij samenwerking kunnen meerdere ondertekenaars, beoordelaars of goedkeurders betrokken zijn. Samenwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat het ondertekende document juist en volledig is. Samenwerking brengt echter ook het risico van fouten of ongeoorloofde wijzigingen aan het ondertekende document met zich mee.

Een manier om deze risico's te beperken, is door documentbeheersystemen te gebruiken die samenwerkingsfuncties bieden, zoals versiebeheer, opmerkingen en meldingen. Versiebeheer zorgt ervoor dat alle partijen aan de nieuwste versie van het ondertekende document werken, terwijl opmerkingen partijen in staat stellen feedback te geven en wijzigingen voor te stellen. Meldingen zorgen ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in het ondertekende document.

Bovendien moet de samenwerking goede toegangscontroles omvatten. Toegangscontroles zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot het ondertekende document en wijzigingen kunnen aanbrengen of feedback kunnen geven. Toegangscontroles zorgen er ook voor dat er niet met het ondertekende document wordt geknoeid of dat het zonder detectie wordt gewijzigd.

E-handtekeningen in een externe werkomgeving

De COVID-19-pandemie heeft de verschuiving naar werken op afstand versneld en veel bedrijven hebben zich snel moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken. Een gebied waarop werken op afstand een aanzienlijke impact heeft gehad, is het ondertekenen van documenten. In het verleden vereiste het ondertekenen van documenten persoonlijke ontmoetingen, maar met de opkomst van oplossingen voor elektronische handtekeningen is het nu mogelijk om documenten op afstand te ondertekenen. In dit artikel gaan we in op het gebruik van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving.

Voordelen van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving:

 1. Gemak: Met elektronische handtekeningen kunnen documenten altijd en overal worden ondertekend. Dit betekent dat externe medewerkers documenten kunnen ondertekenen zonder naar een fysieke locatie te hoeven reizen.
 2. Snelheid: E-handtekeningen zijn sneller dan traditionele papieren handtekeningen. Dit kan vooral belangrijk zijn in een externe werkomgeving waar tijd van essentieel belang is.
 3. Kostenbesparingen: E-handtekeningen kunnen bedrijven geld besparen doordat het afdrukken, verzenden en opslaan van papieren documenten overbodig wordt.
 4. Beveiliging: oplossingen voor elektronische handtekeningen bieden veilige codering en authenticatie, die veiliger kunnen zijn dan traditionele papieren handtekeningen.
 5. Naleving: Oplossingen voor elektronische handtekeningen kunnen helpen zorgen voor naleving van relevante wet- en regelgeving, zoals de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) in de Verenigde Staten en de eIDAS-verordening in de Europese Unie.

Best practices voor het gebruik van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving:

 1. Kies de juiste oplossing voor elektronische handtekeningen: Het is belangrijk om een oplossing voor elektronische handtekeningen te kiezen die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf. Zoek naar een oplossing die beveiliging, compliance, gebruiksgemak en functies biedt die passen bij uw specifieke behoeften.
 2. Train uw medewerkers: zorg ervoor dat uw medewerkers zijn opgeleid in het gebruik van de oplossing voor elektronische handtekeningen. Dit kan fouten helpen voorkomen en ervoor zorgen dat documenten correct worden ondertekend.
 3. Breng documentworkflows tot stand: Stel duidelijke documentworkflows in om ervoor te zorgen dat documenten in de juiste volgorde en door de juiste mensen worden ondertekend. Dit kan vertragingen en fouten helpen voorkomen.
 4. Gebruik authenticatie: zorg ervoor dat uw oplossing voor elektronische handtekeningen sterke authenticatie biedt om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen documenten kunnen ondertekenen.
 5. Houd records bij: Houd records bij van alle e-handtekeningactiviteiten, inclusief wie het document heeft ondertekend en wanneer. Dit kan belangrijk zijn om nalevings- en juridische redenen.
 6. Monitor op fraude: Monitor op fraude en ongeoorloofd gebruik van elektronische handtekeningen. Dit kan ongeautoriseerde toegang tot documenten helpen voorkomen en ervoor zorgen dat handtekeningen geldig zijn.
 7. Controleer uw beleid inzake elektronische handtekeningen regelmatig: Controleer regelmatig uw beleid inzake elektronische handtekeningen om ervoor te zorgen dat ze up-to-date en effectief blijven.

Uitdagingen bij het gebruik van elektronische handtekeningen in een externe werkomgeving:

 1. Technologieproblemen: werken op afstand kan technologische uitdagingen met zich meebrengen, zoals lage internetsnelheden of verbindingsproblemen. Deze problemen kunnen het moeilijk maken om oplossingen voor e-handtekeningen effectief te gebruiken.
 2. Verificatie-uitdagingen: Verificatie kan een uitdaging zijn in een externe werkomgeving. Het kan moeilijk zijn om de identiteit te verifiëren van personen die niet fysiek aanwezig zijn.
 3. Juridische uitdagingen: de wettigheid van elektronische handtekeningen kan ingewikkeld zijn en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw oplossing voor elektronische handtekeningen voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
 4. Weerstand tegen verandering: sommige personen kunnen weerstand bieden tegen het gebruik van elektronische handtekeningen, vooral als ze gewend zijn aan traditionele papieren handtekeningen.
 5. Beveiligingsrisico's: E-handtekeningen kunnen kwetsbaar zijn voor beveiligingsrisico's, zoals hacking of phishing-aanvallen. Het is belangrijk om een veilige oplossing voor elektronische handtekeningen te kiezen en regelmatig te controleren op mogelijke beveiligingsrisico's.

Toekomstige trends in technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer

Technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop documenten worden ondertekend, beheerd en opgeslagen. Deze technologieën hebben het mogelijk gemaakt om documenten op afstand te ondertekenen en te beheren, waardoor er minder behoefte is aan fysieke documenten en persoonlijke ontmoetingen. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, zijn er verschillende toekomstige trends die de technologie voor e-handtekeningen en documentbeheer vorm zullen geven. In dit artikel bespreken we enkele van deze trends en hun mogelijke impact.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is een technologie die het potentieel heeft om technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer te transformeren. AI kan worden gebruikt om de ondertekening en het beheer van documenten te automatiseren, waardoor mensen minder tijd en moeite hoeven te besteden. Zo kan AI worden gebruikt om automatisch handtekeningen te herkennen, documenten te classificeren en gegevens uit documenten te halen.

Bovendien kan AI worden gebruikt om de beveiliging van elektronische handtekeningen en documenten te verbeteren. AI kan worden gebruikt om fraude op te sporen en verdacht gedrag te identificeren, waardoor het risico op ongeoorloofde toegang of geknoei met documenten wordt verkleind. AI kan ook worden gebruikt om patronen en trends in documentbeheer te analyseren, wat inzichten oplevert die kunnen worden gebruikt om processen te verbeteren en fouten te verminderen.

Blockchain-technologie

Blockchain-technologie is een andere trend die de potentie heeft om e-handtekeningtechnologie en documentbeheer te transformeren. De transacties worden opgeslagen in blokken die aan elkaar zijn gekoppeld in een ketting, waardoor een permanente registratie van de transactie ontstaat.

Blockchain-technologie kan worden gebruikt om een veilige en fraudebestendige registratie van elektronische handtekeningen en documenten te creëren. De handtekeningen en documenten kunnen op de blockchain worden opgeslagen, waardoor een permanent record ontstaat dat niet kan worden gewijzigd of verwijderd. Bovendien kan blockchain-technologie worden gebruikt om een gedecentraliseerd documentbeheersysteem te creëren, waarbij documenten worden opgeslagen en beheerd via een netwerk van computers, waardoor het risico op gegevensverlies of diefstal wordt verminderd.

Mobiele technologie

Mobiele technologie is een andere trend die het potentieel heeft om technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer te transformeren. Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, worden steeds populairder voor het ondertekenen en beheren van documenten. Mobiele apparaten bieden een handige en flexibele manier om documenten te ondertekenen en te beheren, zodat gebruikers onderweg documenten kunnen ondertekenen en beheren.

Bovendien kunnen mobiele apparaten worden gebruikt om de beveiliging van elektronische handtekeningen en documenten te verbeteren. Mobiele apparaten kunnen worden uitgerust met biometrische authenticatie, zoals vingerafdruk- of gezichtsherkenning, waardoor het risico op ongeoorloofde toegang of knoeien met documenten wordt verkleind.

Internet der dingen (IoT)

Het Internet of Things (IoT) is een trend die de potentie heeft om technologie voor elektronische handtekeningen en documentbeheer te transformeren. IoT is een netwerk van fysieke apparaten, zoals sensoren en camera's, die verbonden zijn met internet en met elkaar kunnen communiceren.

IoT kan worden gebruikt om een efficiënter en veiliger documentbeheersysteem te creëren. Sensoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de temperatuur en vochtigheid van documentopslagruimten te bewaken, zodat de documenten in optimale omstandigheden worden opgeslagen. Camera's kunnen worden gebruikt om de toegang tot documentopslagruimten te bewaken, waardoor het risico op onbevoegde toegang wordt verkleind.

Daarnaast kan IoT worden gebruikt om het ondertekenen en beheren van documenten te automatiseren. IoT-apparaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om documenten automatisch te ondertekenen en te beheren op basis van vooraf gedefinieerde regels en workflows.